Billahi dinlemiyoruz!

Bildiğinden mesul olursun.  Ankara ‘da “dinleme” görevindeki 10.000 kulağın mesuliyetini düşündüğümde gözümde