“Atatürk’ün Ülkesine Hoş Geldiniz”

“Atatürk’ün Ülkesine Hoş Geldiniz”
Asım TOPÇUOĞLU
Posted on Haziran 07, 2018, 4:34 pm
5 mins

Geçen hafta Bakanlar Kurulunun, kanun hükmünde karar taslağı konusu haber ajanslarına düşmüştü. Bu taslak tamamıyla Meclis’ten geçer mi bilemiyoruz ama geçerse Turizm Camiasının büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı kesin. Çünkü kanunlardan birinde Turizm Bakanlığının kapatılması ve diğer bakanlıklara devri söz konusu. En basitiyle dövizdeki dalgalanmalar ülke ekonomisini bu hale getirmişken, ülkenin bacasız sanayisi olarak tanımlanıp yüksek döviz girdisi sağlayan ve diğer sektörlerle de güçlü bağı olan büyük bir sektörün önüne takılacak büyük bir çelmedir bu düşünce ve planlar!


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak 1963 yılında kurulmuş ve daha çok geliştirilmesi ve çalışması gereken bir kurumken böyle bir karara gidilirse çok büyük yanlışlık olur. Bu bakanlığın kuruluş amacı ve görevleri  kendi resmi sitesinde belirtildiği gibi;
Kültürel değerleri yaşatmak,  geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.


Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,,
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


Atamızın söylemi “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini ifade ederek, bizim hedefimiz de “Yurtta Turizm, Dünyada Turizm” olmalıdır ki aynı ilkeyle Türkiye’nin barışçı imajına da olumlu katkıda bulunarak, eşsiz değerleriyle ve zengin kültürüyle birlikte “Atatürk’ün Ülkesine Hoş Geldiniz” sloganıyla dünyanın her bir yanından seyahat severlerin dikkatini çekerek,  ülke ekonomisi daha çok canlandırılmalıdır.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.