Oda fiyatlarımız

Oda fiyatlarımız
Asım TOPÇUOĞLU
Posted on Aralık 11, 2018, 4:37 pm
4 mins

Tüm otelciler ve sektörel yatırımcılar olarak hepimiz maksimum doluluk ve karlılık bekleriz. Odalarımızı ve hizmetlerimizi ona göre yeniler düzenler ve personelimizi ona göre biçimlendirir ve eğitiriz. Bu duruma göre de maliyetlerimizi ortaya çıkartır, sonra da dönemsel fiyatlarımızı belirleriz. 

Geleneksel satış politikalarında oda fiyatları yılın üç beş sezonunda farklılık gösterirken, şimdi gelişen teknolojiler ile internet ortamında günlük ve anlık olarak değişmektedir. Toptan satıcılara ve acentalara fiyatlar sezonluk sunulurken diğer internet kanallarında anlık fiyat değişimi maalesef uçurumlara sebep olmaktadır. Buradaki fiyat eşitsizliği son alıcıyı yani konaklayacak misafiri mağdur etmektedir. Acentadan hizmet alan bir misafir internet ortamında bu otelin düşük fiyatını kesinlikle görmemelidir. Acentalara verilmiş fiyatlar sezonluk ve önceden verildiği için daha avantajlı olmalıdır.  Gerçi, acentalar yüksek dönemlerde internet ortamındaki orana göre zaman zaman kendi kar marjlarını yükselterek aradaki farkı misafirlere hissettirmeden almaktadırlar. Tam tersine kış dönemlerinde de kar marjlarını düşürerek internet ortamındaki fiyatların altında satış yapmaktalar. Otelciler olarak B2B ve B2C’ler arasındaki oranları her zaman göz önünde bulundurmalı ve korumalıyız. Şimdi internet ortamında tüm satış kanallarının birbirine karıştığı ve bağlandığı ve oda alışverişi yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Bir rezervasyonun dört farklı kanaldan birbirine bağlı olarak geldiğini ve herkesin bu işten para kazandığını varsayarsak fiyatlarımızın gizliliği söz konusu bile değildir. Kesinlikle şeffaf ve dengeli politikalar belirlemeliyiz.

Diğer bir husus ise otelcilerin maksimum kar elde etmek için yaptığı en büyük yanlışlardan biri de, fiyatlarını zayıf dönemlerde bile yüksek tutmalarıdır. Yüksek fiyat yüksek kar değildir. Odanızın piyasadaki değer dengesi, arz talep döngüsü, maliyetiniz ve işletme yıpranma paylarınızı göz önünde bulundurmadan bunu belirlemek kesinlikle yanlış olur. Otelinizin her tarafı altınla kaplı da olsa talep olmadıktan sonra milyon değerlere satmaya çalışsanız da başarı sağlanamaz. Yapmamız gereken odamız için dönemin en iyi fiyatını önceden görebilmek ve yakalayabilmektir.

Fiyat politikalarımızı etkileyen en önemli konulardan biri de ülkemizin kendisini doğru pazarlayıp satamamasıdır. Ülkemiz hem tarih ve doğa hem de kültürel açılarından çok zengin bir karaktere sahiptir. Gelenek görenekleri ve yeme içme çeşitliliği açısından turistler için adeta bir cennettir. Ayrıca son yıllarda gelişen inşaat sektörüyle birlikte otel binalarımız ve mimarimiz daha konforlu ve şık hale gelmesine ve hizmet anlayışımızdaki zenginlikle birlikte dünya liderleri ile yarışabilecek düzeyde olmasına rağmen fiyatlarımız istenen seviyeye maalesef çıkamamıştır. Bunun en büyük nedeni ülkemizdeki siyasi yapı ve güven eksikliği, dolayısıyla uluslararası organizasyonların ülkemize verilmeyişi, gelmeyişi ve dış siyasi faktörlerin dünya turizmini istediği şekilde yönlendirmesi ile arz talep dengelerimiz etkilenmekte, bu da fiyat politikalarımızı değiştirmemize sebep olmaktadır.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.