KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen KKTC Turizm Şurası’nda sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, 2020-2030 arasındaki hedefler belirlendi. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Şura’da ortaya çıkan raporlar ışığında, önümüzdeki 10 yıl için ülkemizin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacaklarını söyledi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen KKTC Turizm Şurası’nda sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, 2020-2030 arasındaki hedefler belirlendi. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Şura’da ortaya çıkan raporlar ışığında, önümüzdeki 10 yıl için ülkemizin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacaklarını söyledi. 

TURİZM TEKNOLOJİ VE BİLİM KADAR HIZLI  GELİŞİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel düzenledikleri Turizm Şurasına ilişkin görüşlerini Hotel Gazetesine değerlendirdi: “Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandıran turizmin, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığı, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine de büyüttüğü ortadadır. Turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına da katkı sağladığı hepimizin malumudur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı
Sayın Ünal Üstel

1.3 milyardan fazla kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiği günümüzde bu hareketlerden elde edilen turizm gelirlerinin 1,2 trilyon doları aştığını ve önümüzdeki süreçte de hem kişi sayısının hem de gelirlerin artacağının hesaplandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu pencereden bakarak ülkemizin turizmini de değerlendirecek olursak, gelmiş geçmiş hükümetlerin, bakanların, çalışanların ve sektörün katkıları ile tatil, kongre, kültür, sağlık, spor, inanç, eko gibi pek çok alanda sunulan alternatifler sayesinde 1 milyon 200 binden fazla turistin ağırlanarak turizm gelirlerinin de 912.4 milyon USD’ye yükseltilme başarısının gösterildiğini yani devletimizin dış ticaret açığının % 53,2’sinin turizm ile karşılandığını bilginize getirmek istiyorum.  

Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir dönüşüm yaşayan çağımızda turizmin de en az teknoloji ve bilim kadar hızla geliştiğini, değiştiğini ve büyüyerek küresel bir sektör haline geldiğini görmekteyiz.

Değişen çağ, kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla çeşitliliğe sahip olan turizmin de ayak uydurmak zorunda olduğu aşikardır.

“2020-2030 ARASI DEĞİŞİM VE GELİŞİM” SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK!

Tuizm alanında ortaya çıkan gelişmeleri, değişimleri ve gelecek beklentilerini turizm sektörünün kıymetli paydaşları, tüm siyasi partilerimizin temsilcileri ve turizm profesyonellerinin katılımları ile ele aldığımız; tutarlı, bütüncül ve etkin stratejilerin değerlendirildiği Şûramızda, sektörümüzle birlikte mevcut durumu gözden geçirme ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma fırsatı bulacağımıza inanıyorum.

Dünya’da yaşanan gelişmelerin, turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların etkin ve tutarlı politikalarla hayata geçirilmesini zorunlu kıldığı bir çağda yaşıyoruz. 

Bizler de, bilinçli turistlerin tatil destinasyonlarını sürdürülebilir turizmi destekleyen ülkeler arasından seçtiği gerçeğinden ve az önce bahsettiğim dünyada meydana gelen değişimlerden hareketle 2020-2030 yılları arasında uygulanacak ulusal turizm politikasını katılımcılık anlayışı ile gerçekleştireceğimiz şurada belirlemeyi hedeflemekteyiz. 

Bu hedefe bağlı olarak ülkemizde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle lokomotif sektörümüz konumunda olmasına karşın henüz sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulamayan turizm sektörümüzün, devlet politikası haline gelebilmesi için öncelikle siyasi partilerimiz ile bir araya geldiğimizi  ardından da dünyada ve Anavatan Türkiye’de yapılan stratejik planları da incelediğimizi sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum.    

Şuramızın, ülkemizden siyasi parti temsilcileri, kamu, özel sektör, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri yanında Türkiye’nin yetkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinin katılımı ile 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdik.

10 ANA BAŞLIK ALTINDA İNCELEDİK

Gerçekleştirdiğimiz Turizm Şuramızda;

1. Turizm Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Yatırım-Teşvik-Finansman

2. Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi

3. Turizmde Ürün Çeşitliliği ve İç Turizm

4. Turizm Eğitimi ve İstihdamı

5. Turizmde Tanıtma ve Pazarlama

6. Turizmde Ulaşım

7. Konaklama Sektörü

8. Seyahat Acentacılığı

9. Dijital Turizm ve İnovasyon

10. Gastronomi Turizmi olmak üzere,

10 komisyonda çalışmalar yapılmıştır. 

Şurada ortaya çıkan raporlar ışığında, önümüzdeki 10 yıl için ülkemizin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacağız.

Kuzey Kıbrıs Turizm Şûrası sonuçları, önümüzdeki on yıl içerisinde ülkemizin turizm hedeflerini gerçekleştirmede belirleyici yararlar sağlayacağına olan inancım tamdır. Şura sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.”

KOORDİNATÖRLER KKTC  VE ANAVATAN’DAN

KKTC Turizm Şurasının koordinatörlüklerini ise Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Muharrem TUNA ile KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan KILIÇ yaptı. 

TUNA: KKTC’NİN EKONOMİSİ TURİZME DAYALI

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Prof. Dr. TUNA şunları söyledi: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı bir ülke. Dolayısıyla turizm stratejilerinin sağlam temellere dayanması önemli. Türkiye’nin turizmdeki tecrübesi ortada. Bu tecrübeden KKTC’nin de istifade etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Zaten Sayın Bakan’ın yapılacak Şura toplantısına bizleri davet etmiş olması da aynı görüşte olduğumuzu gösteriyor. Yavru Vatan KKTC’ye hizmete her zaman hazırdık, gelen teklife de olumlu yanıt vererek Sayın Bakan’ın liderliğinde başarılı bir çalışmanın altına imza attık. Şura, hem KKTC’den hem de Türkiye’den kamu, STK ve üniversite temsilcilerinden oluşan 270’in üzerinde uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, birbirinden önemli konu ve sorunlar tartışıldı ve birbirinden değerli kararlar alındı. Şimdi sıra, alınan kararların eylem planına dönüştürülmesine ve uygulanmasına geldi. Toplantıda Başta Sayın Bakan Ünal Üstel Bey olmak üzere KKTC yönetimi ve hatta muhalefetinin Şura kararlarını son derece sahiplendiğini gördüm. Bu bağlamda kararların uygulamaya geçirileceğine ve bu uygulamaların KKTC Turizminde bir atılım sağlayacağına olan inancım çok güçlü.“ dedi.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.