DİBACE

Gönlümden geçen, masaya yumruğunu vurarak, turizm çalışanları, işverenleri, paydaşları adına,