MİCE SEKTÖRÜ’NDEN BAŞKENT ÇIKARMASI

MİCE SEKTÖRÜ’NDEN BAŞKENT ÇIKARMASI
Hotel Gazetesi
Posted on Mart 18, 2021, 2:46 am
13 mins

17 dernek ve 1 platformdan oluşan MICE sektör bileşenleri, sorunlarına çare aramak ve seslerini duyurabilmek için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. MİCE sektörünün önemli isimlerinin yer aldığı heyet, 2 gün süren ziyaretlerde sektörün acil çözüm bekleyen sorunlarının Meclise taşınmasını sağladı

MİCE SEKTÖRÜ’NDEN BAŞKENT ÇIKARMASI

Pandemiden en çok etkilenen sektör Turizm Sektörü, içinde bulunduğu duruma çare arıyor. 17 dernek ve 1 platformdan oluşan MICE sektör bileşenleri, Başkent Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak sorunlarına çözüm aradı. Sektörün endüstriyel ve ekonomik büyüklüğünü, verdikleri yaşam mücadelesini ilgililere duyurmak adına yapılan bu ziyaretlerin ilki Ankara Ticaret Odası’na yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın kabul ettiği heyet, görüşmede, Nisan ayı itibariyle başlayacak olan turizm hareketliliğinin deniz, kum, güneş turizmi üzerine beklendiğini kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü başta olmak üzere gerek incoming gerekse de outgoing segmentlerinde de en erken hareketliliğin Eylül veya Ekim ayı sonrası hatta 2022 yılı başlarını bulabileceğini aktardı.

Görüşmede ayrıca sektörün son umut olarak tutunduğu Kısa Çalışma Ödeneği “KÇÖ” dalının koparılmaması gerektiğini dile getirildi. “KÇÖ” ile birlikte sicil affı, vergilerin ötelenmesi, hibe kredi hususlarının sektörün hayatta kalabilmesi ve pandemi sonrasına hizmet üretebilmesi adına çok önemli olduğunu paylaşan MİCE sektörü heyeti, ATO Başkanın Gürsel Baran’dan bu konuda destek talep etti.

İKİNCİ DURAK İYİ PARTİ

Sektörün ayakta kalabilmesi için mücalede kararlı olan MİCE heyetinin Ankara’daki ziyaretlerinde ikinci durak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak oldu. Sorunlarını burada da dile getiren MİCE heyeti, Başkan Akburak’tan parti olarak seslerini duyurmalarına yardımcı olmalarını ve bu konuda desteklerini istirham etti.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME AK PARTİ İLE

MİCE Heyeti, üçüncü görüşmesini AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile gerçekleştirdi. Bu temasların organizasyonuna öncülük eden I-MICE Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Ak Parti Grup Başkanvekili ile yapılan görüşmeyi şöyle anlattı: “Sayın Zengin ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “ekonomik istikrar kalkanı paketinde” etkinlik ve organizasyon sektörünün yer almasının elbette her birimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını ve sektörümüz adına bir kazanım olarak kabul edildiğini belirttik. Ancak, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ötelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve desteklerin sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kaldığını aktardık.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17 Şubat günü ve geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin uzatılmayacağını büyük bir üzüntüyle dinlediğimiz ve takip ettiğimizi ilettik.

Sayın Başkan’a Nisan ayında başlaması muhtemel turizm hareketliliğinin deniz, kum, güneş turizmi üzerine olacağını çalıştığımız segmentleri barındıran toplantı, kongre, etkinlik, organizasyon, fuar, incoming ve outgoing segmentlerinde en erken hareketliliğin sonbaharı hatta 2022 yılı ilk çeyreğini bulabileceğini bu bağlamda sektörün hayatta kalabilmesi nitelikli istihdamını koruyabilmesi adına “KÇÖ”nün sektörel bazda uzatılmasının hayati önem taşıdığını, bunun yanı sıra pandemi sonrasına rekabet edebilecek düzeyde hizmet üretebilmenin hibe kredi, vergilerin ötelenmesi, stopaj indirimi, sicil affı vb. destek ve teşviklerden geçtiği hassasiyetle aktardık.

Sayın Başkan’a yakın ilgisi, konulara duyarlılığı ve nazik ev sahipliği adına çok teşekkür ederiz.”

4. ZİYARET TURİZM BAKANI ERSOY’A

‘Bizde varız ve bunu duyurmak adına Ankara’dayız’

MİCE heyetinin ‘Bizde varız ve bunu duyurmak adına Ankara’dayız’ ziyaretinin dördüncü durağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy oldu.

Bakan Ersoy’a özellikle uluslararası şirketlerin çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar getirmiş oldukları seyahat, toplantı ve etkinliklere katılım yasağı hususunu hatırlatan turizm heyeti, aynı zamanda dünyada aşılama çalışmalarının beklenenden zayıf ilerlemesinin yanı sıra etkinlik ve organizasyonlara getirilen kısıtlamaların satın alıcıda ve hizmet üreticide kafa karışıklığı yarattığını, belirli kapasitelerle açık ve kapalı alanlarda etkinlik ve organizasyon yapmanın önünün muhakkak açılması gerekliliği, toplantı, etkinlik, kongre, fuar ve organizasyon sektörünün tedbir ve önlemlerle organizasyon yapabileceğini, tüm tedbirleri alabileceğini aktararak, bu konuda destek sözü istedi.

KÇÖ DEVAM ETMELİ

Toplantıda Bakan Ersoy’a ülkemiz ve güzide şehrimiz İstanbul’u tekrar üst sıralara alabilmenin sektörü hayatta tutmakla, teşvik ve destek paketleriyle olabileceği, aksi durumda sektör tarafında binlerce firmanın kapanma, onbinlerce çalışanın işsiz kalma, rekabet avantajını kaybetme gibi birçok tamir edilemez ve sarılamaz yarayla baş başa kalacağı, bu bağlamda neredeyse son umut olarak tutunulan “KÇÖ” uygulamasının devam ettirilmesinin istihdamın korunması ve nitelikli personelin sektörde kalabilmesi adına çok çok önemli bir öncelik taşıdığı arz edildi.

Sektörün hayatına devam edebilmesi adına vergilerin ötelenmesi, hibe kredi, sicil affı çıkarılması vb. hususların önem arz ettiğini sektörün alacağı teşvik ve desteklerle pandemi sonrasına hazırlanmasının rekabette ciddi avantaj sağlayacağı paylaşılan görüşme sonrasında Sayın Bakan’a nazik ağırlaması adına teşekkür edildi.

DAVUTOĞLU’NDAN DESTEK İSTENDİ

MİCE heyetinin Ankara’daki görüşmelerinin bir diğeri ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Genel Başkanla yapılan görüşmede sektörün istihdamı koruyabilmesi ve pandemi sonrasına hizmet üretebilmesinin önünün, destek ve teşviklerden geçtiği hatırlatılarak, bu bağlamda başta “KÇÖ” olmak üzere rakip ülkeler nezdinde de rekabet avantajının korunabilmesi adına topyekün bir desteğin, stratejik sektör olan “turizm sektörü“ ve nitelikli insan kaynağından, bıraktığı gelire, şehir ekonomilerini beslemesinden çok büyük bir ekosistemi ayakta tutan “MICE sektörüne” sağlanması gerekliliği arz edildi.

CHP MECLİSE TAŞIDI

MİCE Heyetinin Başkent çıkarmasının ikinci gününde ilk randevu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç’laydı. Sektörün içinde bulunduğu durumu ve öncelikli sorunları  “KÇÖ” nün sektörel bazda uzatılmasının yanı sıra pandemi sonrasına rekabet edebilecek düzeyde hizmet üretebilmenin hibe kredi, vergilerin ötelenmesi, stopaj indirimi, sicil affı vb. destek ve teşviklerden geçtiği aktarılan Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Kuş’u arayarak konunun önemini iletti. Özkoç ayrıca 14.30’da yaptığı basın toplantısında da konuya değinerek, turizm ve özellikle MİCE sektörü için hayati önem taşıyan sorunların daha geniş kitlelere duyurulmasına yardımcı oldu.

TBMM BAŞKANVEKİLİ KABUL ETTİ

MİCE heyetinin ikinci gününün ikinci görüşmesini TBMM Başkanvekili Haydar Akar’la gerçekleşti. Görüşmede TBMM Başkanvekili Haydar Akar’a “KÇÖ”nün sektörel bazda uzatılmasının hayati önem taşıdığı, bunun yanı sıra pandemi sonrasına rekabet edebilecek düzeyde hizmet üretebilmenin hibe kredi, vergilerin ötelenmesi, stopaj indirimi, sicil affı vb. destek ve teşviklerden geçtiği konusu aktarılarak destek talebinde bulunuldu.

ALİ BABACAN KABUL ETTİ

I-MICE Derneği (Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği) Başkanı Hüseyin Kurt’un liderliğindeki görüşmelerin ikinci gününde ziyaret edilen 3. Lider Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “ekonomik istikrar kalkanı paketinde” etkinlik ve organizasyon sektörünün yer almasının memnuniyetle karşılandığı ve sektör adına bir kazanım olarak kabul edildiği belirtilen ziyarette, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ötelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve desteklerin sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kaldığı aktarıldı.

Heyetin Ankara ziyaretleri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ve ardından da AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın ziyaretiyle son buldu.

Kimler katıldı?

MICE Heyetinde, I-MICE Derneği (Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği) Başkanı Hüseyin Kurt, I-MICE Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği İcra Kurulu Üyesi Murat Çakan, MPI Uluslararası Toplantı Profesyonelleri derneği Başkanı Feyhan Kapralı, Site Türkiye Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği Başkanı Hasan Dinç, TETSED Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği Başkanı Osman Bora Turgay,  TUED Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı Meltem Tepeler ve YEPUD Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama derneği Başkanı Şebnem Mardini yer aldı.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.