GELECEK NESiLLERi DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

HG Editör
Posted on Aralık 27, 2021, 4:34 am
12 mins

Ekoturizm konusunda da marka haline gelen Dedeman Hotels Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grubun uygulamalarını ve düşüncelerini Hotel Gazetesi’ne anlattı:

Turizm Sektörü, bilinçli yatırımcı ve bilinçli işletmeciler sayesinde, çağdaş ülkelerde uygulanan çevreye duyarlı ve Sürdürülebilir Turizm konusunda oldukça mesafe kat etti. Artık turizm işletmeleri ve yöneticileri, sezonu en yüksek kar ve kazanç ile kapatmak yerine, uzun vadeli düşünüp, çevreye duyarlılık konusunu ön planda tutuyorlar. TravelShop Turkey tarafından Tokat’ta düzenlenen, Dünya Turizmine yön veren turizmcilerin buluştuğu Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı’nda etkinliğe evsahipliği yapan Dedeman Otelleri Yönetim ve İcra Kurulu başkanı Banu Dedeman ile bu konuda bir söyleşi yaptık. 

BANU DEDEMAN

Banu Hanım, Sürdürülebilir Turizm Dedeman Grubu için ne ifade ediyor?

“Sürdürülebilir Turizmin bizdeki ifadesi, Turizmin sürdürülebilir olmasının önemi”

Turizm; doğa, kültürel miras ve toplum kültüründen beslenerek bunları ekonomik faydaya dönüştüren ve elliyi aşkın iş kolunu, sektörü besleyen bir endüstri olarak hem dünyamızın hem de sektörün geleceğini korumak için sürdürülebilir olmak zorundadır.

“sürdürülebilir turizm” ifadesi; doğal, ekonomik ve kültürel kaynakları koruyarak bu kaynakların devamlılığını sağlamaya dair sektör bileşenlerini yeniden düzenlemek olarak anlatılabilir. Bir başka söylemle; koruyarak, kirletmeden, bozmadan bu kaynaklardan gelir elde etmek ve bu geliri o turizm bölgesi için en iyi şekilde kullanmak; sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmektir. Capetown Bildirgesi’ne atıfla sürdürülebilir turizmi “Yaşamak ve görmek için daha güzel yerler yaratmak.” cümlesiyle de tanımlayabiliriz.

Sürdürülebilirlik sadece konaklama tesislerinin değil aynı zamanda bu tesislerde konaklama yapan misafirlerin de sorumluluğudur. Dolayısıyla aynı zamanda “Sorumlu turist nasıl olur?” sorusunun cevabını da bireyler olarak bizler yanıtlayıp, bunu hayatımıza entegre etmeliyiz.

Pandemi döneminde de Projelerimizi sürdürdük

Dedeman Grubu olarak bu konuda yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?

Dedeman Hotels & Resorts International olarak tüm otellerimizde sürdürülebilirlik odaklı projeler her zaman çok önemli olmuştur. Otellerimiz çevreye duyarlı projelerle dünyayı ve geleceği korumak için katkı sunmakta; bulundukları bölgelerin kültürel değerlerine sahip çıkarak turizme ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır. 

Küresel salgın sürecinde de ara vermeden projelerimizi sürdürmeye devam ettik. Misafirlerimize sağlıklı ürünler sunmak ve sürdürülebilir hayvan refahına destek olmak amacıyla, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm otellerimizde %100 kafessiz yumurta kullanımına geçtik. Türkiye’deki 15 otelimizin tedarik zincirinden kafes yumurtasını çıkararak Kafessiz Türkiye Projesi’nde bu süreci tamamlayan ve duyuran ilk otel markası olduk. 

Bisiklet Turizmine alan açtık

Ayrıca dünya genelinde büyük bir kitleye hitap eden, ülkemiz için daha yeni olan bisiklet turizmini ve karbon ayak izinin azaltılmasını desteklemek için otellerimiz, sürdürülebilir turizm kapsamında bisiklet turizmine alan açarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almaya başladılar. Dedeman Tokat ve Park Dedeman Eskişehir otellerimiz bulundukları ilde bu belgeye sahip ilk otel oldular. Dedeman Konya Hotel & Convention Center özelinde de süreç tamamlanmak üzere.

Otellerimizin ayrı ayrı uyguladığı Projeler de var

Otellerimiz ayrıca münferit olarak da projeler hayata geçirmekte. Bölgenin çevreye duyarlı yeşil yıldız unvanına sahip ilk ve tek uluslararası markalı oteli Park Dedeman Denizli’nin çevre odaklı çalışmaları, Dedeman Tokat tarafından hayata geçirilen elektrikli araç istasyonu, atıkların ayrıştırılması, kojenerasyon sistemi, atık pil, kâğıt ve yağların toplanarak geri dönüşüme verilmesi, atık ampul imha projesi birkaç örnek proje olarak sayılabilir. 

Yenilenebilir Enerji Sertifikası alıyoruz

Önümüzdeki ay itibari ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (The International REC Standard) alarak Dedeman Tokat otelimizde tükettiğimiz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığına emin olacağımız bir uygulamayı da yurt içindeki tüm Dedeman otellerinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Doğaya verilebilecek zararları minimize ediyoruz

Yeni yatırımlarımız için de daha proje ve inşa aşamalarında; kendi elektrik enerjisini üretebilecek alt yapılar, yağmur suyu depolaması ve bu suların tekrar sisteme dahil edilmesine yönelik alt yapılar, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su ayak izi ve doğaya verilecek başkaca zararları minimize etmek adına da yapılması gereken diğer çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz.  

Çocuk Dostu Turizm Tesisi  uygulamaları ile ilgili Uluslararası Çocuk Merkezi ile iletişim halindeyiz. Dedeman Tokat ve Park Dedeman Denizli otellerimiz eğtimlerini tamamladılar, diğer otellerimiz de yıl içerisinde tamamlamış olacaklar.

Çünkü gelecek nesilleri de düşünüyoruz

Bu konuda sektördeki lider kurumlardan biri olarak, şunu sormak istiyoruz. Sizi bu sisteme yönelten nedir? Yani bu motivasyonu neye borçlusunuz?

Hem doğanın bize sunduğu kaynakları kullanan hem de bu kaynaklarla insanlar için hizmet üreten bir zincir olarak birinci önceliğimiz doğadan aldığımızı, doğaya geri vermek. Altını sürekli çizdiğimiz gibi, sürdürülebilir bir ticaret hayatı hedefliyorsanız gelecek nesilleri mutlaka düşünmek zorundasınız. Dedeman Hotels & Resorts International olarak bu düşünce bağlamında hareket etmek, en büyük motivasyonumuz.

Misafirlerimizin farkındalığını artırıyoruz

Çevreye duyarlı tesis olarak misafirlerimizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Özellikle pandemi sonrasında yeni normal olarak adlandırdığımız yeni dünya düzeninde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kavramları oldukça önem kazandı. Bu konular zincirleme bir reaksiyon gibi hareket ediyor olup, zaman içerisinde mevcut ve potansiyel misafirlerimizin bu konulardaki farkındalığı daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte “eko turizm”, “doğa dostu otel”, “sorumlu turist” gibi kavramları çok daha fazla telaffuz ediyor ve duyuyor olacağız.

Çok olumlu tepkiler alıyoruz

Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile ilgili olarak misafirlerimizden çok olumlu tepkiler ve tebrikler almaktayız. Bu farkındalık misafirlerimizde de oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz ayda misafirlerimizin geri bildirimleri ile verilmiş olan TripAdvisor Travellers’ Choice Ödülü ile 2021 yılında dünya çapında ilk yüzde 10’luk dilime giren oteller arasında Dedeman Hotels & Resorts International da 9 oteliyle yer aldı. Misafirlerimizin memnuniyetini en büyük ödül sayıyor, her zaman daha iyi bir hizmet anlayışı ile buluşmaları için çalışıyoruz.

Misafirlerimiz nezdinde yol arkadaşıyız

Pandemi sürdürülebilir turizm alanında köklü değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde de sürdürülebilir turizm konuları mevcuttu ancak küresel salgın, kimyasal bir tepkimedeki katalizör madde gibi bu uygulamalara geçiş hızını ve toplumdaki farkındalığı arttırdı. Artık misafirler turizm işletmecilerini çevreye olan duyarlılıkları, çocuk dostu olup olmadığı, hayvan haklarına olan tutum ve davranışları ile değerlendiriyor, markaların faaliyetlerini sorguluyorlar. Bu nedenle artık misafirlerin gözünde sadece bir marka değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikte de yol arkadaşıyız.

Sürdürülebilirlik Komitemiz takip ediyor

Biz Dedeman Hotels & Resorts International olarak kurmuş olduğumuz Sürdürülebilirlik Komitemiz sayesinde tüm otellerimizde yapılan uygulamaları tek bir elden takip edip, bütün otellerimizin aynı konular üzerinde, aynı seviyede yer alması için kendimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bir takım yenilikçi sürdürülebilirlik uygulamaları ile geçmişte olduğu gibi şimdi de sektörümüze örnek olmaya ve önderlik yapmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm sadece bir akım olarak kalmamalı, sektördeki var oluşu devam ettirebilmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına harekete geçmeliyiz.  Sürdürülebilirliğin sağlanması, dünyanın yaşamı desteklemeye devam etmesine imkân verecektir.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.