FUARLARIN ANKARA TURİZMİ İÇİN ÖNEMİ

FUARLARIN ANKARA TURİZM İÇİN ÖNEMİ
HG Editör
Posted on Mart 17, 2022, 7:21 pm
5 mins

İç turizm gelişmeden dış turizmin gelişmesini beklemek hayalden öteye geçemez. Bu nedenle öncelikle Anadolu turizminin gelişmesinde hedef iç turizm olmalıdır. Daha sonra dış turizm kendiliğinden doğal olarak gelişecek ve gelen yabancı turist sayısı artacaktır. Turist sayısının beklenen düzeye ulaşması için tanıtım ve pazarlama konularındaki eksikliklerin giderilmesi ve daha etkin tanıtım ve pazarlama politikasının oluşturulmasına gerek vardır.

İstanbul EMITT ve İzmir’de Travel Turkey düzenlenen fuarların ardından, Ankara’da da düzenlenecek bu tür bir fuarın diğerleri gibi kalıcı bir kimlik kazanacağı ümidindeyim.

Başkent’te yaklaşık 120 diplomatik temsilcilik ve uluslararası kuruluşa da hitap edebilecek bir etkinlik olacaktır, fuarın Ankaralı ve çevre illerden gelen ziyaretçilere tatil seçenekleri sunarken katılımcıların da gerçekten verimli sonuçlar elde etmesini sağlayacaktır. 

Üretici ve tüketicileri belirli zaman ve mekanlarda buluşturan fuarlar hem tanıtım hem de pazarlama açısından turizm sektörünün olmazsa olmazıdır. Fuarlar, değişik ülkelerden insanları bir araya getirmesi ve kültürel paylaşım sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Ankara’nın tanıtımı ve pazarlama açısından fuarlar çok önemli organizasyonlardır. Ancak, Ankara’nın fuar turizminden aldığı payın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Ankara turizminin gelişmesi ve turizm pastasından istenilen payı alması için fuar organizasyonları yanında, kongre organizasyonlarına da önem verilmesi gereklidir. Kongre turizmi gereklilik olarak değil, bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Ancak, tek başına fuar organizasyonları ve kongre organizasyonları düzenlenmekle Ankara turizminin gelişmesi düşünülemez. Turizmin gelişmesi için en temel unsurlardan biri de ayırt edici özelliği olan turizm ürünlerinin olmasıdır.

Ankara’nın binlerce yıllık bir geçmişi ve zengin bir kültürel yapısı vardır. Bu dokunun restorasyon mantığına uygun çevre düzenlemeleriyle desteklenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ankara’da turizmin temel unsurları olan tesisleşme ve ulaşım konusunda çok önemli adımlar atılmaktadır. Ancak bunun yeterli olamayacağının da bilinmesi gerekir. Son yıllarda yerel yönetimlerin çabasıyla Ankara’yı turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla mütevazi de olsa önemli faaliyetler görülmektedir. Turizm açısından Ankara’nın bilinen ve seyahat isteği uyandıran bir merkez haline gelmesi için, eski Ankara olarak bilinen yörenin canlandırılması gerekli ve hatta önceliklidir. Bu sayede Ankara hem yerli ve hem de yabancı turistler nezdinde pozitif imaj sunan bir kent haline gelecektir.

Bu aşamada, Ankara turizminin gelişmesi için, yapılacak fuar organizasyonlarının ve kongre organizasyonlarının önemini bir defa daha vurgulamakta yarar görüyorum. 

Öncelikli hedefin, ulusal ve uluslararası kongre ve fuar organizasyonlarını artırmak suretiyle Ankara’nın tanıtımına katkıda bulunmak ve Ankara’yı cazibe merkezi haline getirmek olmalıdır. Dolayısıyla, söz konusu organizasyonlar sayesinde otellerin doluluk oranları artacak ve restoranların turizm pastasından aldığı pay yükselecektir.gösteri yapılırsa, fuar görevden çıkar bir misyona ve yaptıkları ile de vizyona dönüşür.

Vizyoner bir fuar organizasyonu tüm paydaşlarıyla herkesin inandığı ve önce bölgenin sonra ülkenin ihtiyacı olan şeyler, biraz daha devletim diyeceğim ama yük yine otelci, acente ve diğer tüm tedarikçi dostlarımıza; Allah sizlere güç kuvvet versin ve ayağınıza taş değdirmesin.. Hepinize güzel, eğlenceli, kazançlı ve bol bereketli fuarlar olsun…

SEÇİM AYDIN

hotelrunner hotelgazetesi hemen başla
https://hotelrunner.com/tr/ozellikler/otel-yonetim-sistemi?pk_campaign=hotel-gzt
Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.