OTEL YÖNETİCİLERİ KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BULUŞTU

OTEL YÖNETİCİLERİ KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BULUŞTU
Hotel Gazetesi
Posted on Eylül 07, 2022, 4:07 am
3 mins

GSTC ONAYLI SÜRDÜRÜLEBİLİR OTEL EĞİTİMLERİNİN İLKİ 5-6 EYLÜL’DE KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİ

GSTC’nin 2021 yılından beri kurumsal üyesi olan ve GSTC ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye’de GSTC eğitimi düzenlemeye yetkili tek kuruluş olan Kapadokya Üniversitesi, GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimlerinin ilkini 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi. Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilen eğitime, turizm sektörünün Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Kapadokya bölgelerinden önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Konaklama sektörü yöneticileri ve konaklama profesyonelleri için GSTC ortaklığıyla hazırlanan bu eğitimde, oteller için sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler sunuldu. İki gün süren kolaylaştırılmış ve etkileşimli eğitimde, oteller için sürdürülebilirlik yönetiminin unsurları, Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri (KPI) ve GSTC Endüstri Kriterleri incelendi. Sürdürülebilirlik için en iyi uygulamaların izlenmesine ilişkin uzman sunumlarına, vaka analizlerine, ölçüm, izleme ve raporlama için faydalı kaynakların yanı sıra gerçek hayattan sektör örneklerine yer verildi. Eğitimde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından uzmanlar Neliz Çetiner ve Vildan Cihantimur da sunum yaparak katılımcılarla kurumun sürdürülebilirlik çabaları ile ilgili bilgi verdiler ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın ayrıntılarını paylaştılar. Eğitim sonunda katılımcılara GSTC ve Kapadokya Üniversitesi tarafından Katılım Belgesi verildi.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan Turizm Ana Planı çerçevesinde turizmde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, turizmin doğal, kültürel ve tarihi arz kaynaklarını dengeli kullanarak korumayı, turizmin ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı sayesinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemeyi ve turizmden daha yüksek gelir yaratmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir turizm alanında küresel düzeyde en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile TGA arasında yapılan protokol çerçevesinde 2022 yılında başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, kademeli olarak Türkiye’deki konaklama ve yeme-içme tesislerinde geçerli olacak bir dizi kriteri ve sertifikalandırma sürecini içermektedir.

Kapadokya Üniversitesi bu süreçte tek yetkili kuruluş olarak GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi ve Otel Eğitimi Programlarına devam ederek ana mottolarından olan sürdürülebilirliğe ve Türkiye turizmine ve konaklama sektörüne katkısını devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.