Sürdürülebilir Turizm nedir?

Sürdürülebilir Turizm nedir?
ALİYE ÜÇBAŞ
Posted on Ekim 10, 2022, 8:38 am
6 mins

Sürdürülebilir Turizm Otel Denetcisi Canan YILMAZ yazdı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre sürdürülebilir turizm etkileşim içinde olduğumuz çevrenin değiştirilmeden kültürel bütünlüğünü, biyolojik çeşitliliğin korunarak ziyaret edilen bölgedeki yerel halkın ve turistlerin ekonomik, sosyal gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşım olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilir Turizm Otel Denetcisi Canan YILMAZ

Bir kavram olarak sürdürülebilir turizmi, “Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri hakkında sorumluluk alan, sadece müşterilerine değil, doğaya ve topluma da fayda sağlayan turizm” olarak da tanımlayabiliriz.

Sürdürülebilir  turizm de asıl hedef  turizmin  insan, toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilerek doğal ve kültürel mirasın korunmasına, yerel ekonomiye katkı sağlanarak bölge halkı ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.

Turizmde ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplum temelli bir anlayış ile yerel ve ekonomik kalkınmaya odaklanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan, atık suyunu yeniden değerlendiren, her alanda enerji tasarrufuna giden tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. 
Sürdürülebilir turizmin en önemli kriterlerinden biri, tesiste sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Örneğin Fransa’nın Korsika adasında sürdürülebilir turizm için 6MW kapasiteye sahip rüzgâr türbin santrali kullanılıyor. Türkiye kıyılarının hem güneş hem de rüzgâr enerjisi kullanımına ne kadar uygun olduğu düşünülünce, tatil yapılacak tesisin hangi enerji kaynağını kullandığını öğrenmek faydalı olabilir. Böylece tatil boyunca karbon ayak izinin artışına sınırlama getirilebilir.

Otelde kullanılan ekipmanın enerji ve su tasarrufuna göre seçilmesi de enerji tüketimini yakından ilgilendiriyor. Örneğin Dubai’de tüm binaların yeşil bina olma zorunluluğu var ki bu durum sürdürülebilir turizm açısından kuşkusuz çok olumlu. Ülkemizde henüz böyle bir zorunluluk yok

Turizm sektöründe kişi başı günlük su tüketiminin 1.600 litreye yaklaştığı düşünülürse, su tasarrufunu sağlayacak her türlü uygulamaya önem verilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilir turizmde en önemli kavramlardan biride tarihsel, kültürel ve doğal mirasın korunması. Örneğin SİT alanı konusunda duyarsız davranan bir işletme sürdürülebilir turizm konusunda kırmızı kartı hak ediyor.

Sürdürülebilir turizm sadece tesisin kendisiyle sınırlı değil. Özellikle karbon salımının yüzde 82’sinin havayolu kaynaklı olduğu düşünülünce, uçakla yapılacak yolculukları ayrıca değerlendirmek gerekiyor.

Dünyanın uzak bir köşesini görmek kuşkusuz heyecan verici fakat buraya giderken yapılan uzun uçak yolculuğunda ortaya çıkan karbon ayak izini de düşünmek gerekiyor. Karbon sertifikası alarak uçak yolculuklarınızın karbon ayak izini silmek, sürdürülebilir turizme uygun bir ulaşım yapmanızı sağlıyor.

Ve tabii unutmadan:

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA 2022 yılı başlarında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi – Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile işbirliği yapılmasına dair anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye Yeşil Turizm Sertifika GSTC uluslararası sertifika kriterlerine göre tanınmış ve “Acknowledged- kabul edilmiş” statüsü ile onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm bakanının yaptığı açıklamalara göre Türkiye Yeşil Turizm programında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA nın hedefi, Türkiye’ yi sürdürülebilir turizmde öne çıkarmak ve  uluslararası alanda rekabetçi turizm trendlerinin yakalanmasıdır.

Önumuzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA nın GSTC ile işbirliği neticesinde ülkemizde ve dünyada ilk kez uygulanacak olan Türkiye Yeşil Turizm programı detaylarını merakla bekliyoruz.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.