SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Serkan GÜMRÜKÇÜ
Posted on Kasım 17, 2022, 12:03 pm
4 mins

Sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde ele alınan turizm politikaları başta Dünya Turizm Örgütü olmak üzere, uluslararası ve uluslar düzeyinde en önemli çalışma alanlarından biri durumundadır ancak ülkemizde maalesef gereken ilgiyi görmemektedir.

Özellikle küresel otel zincirleri bu konuda önemli girişimlere öncülük yaparak turizm örgütlerine ve endüstriye destek olmaya çalışıyor.

Dünya çapında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel otel zincirlerinin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yapmaya çalıştıkları bu çalışmalardan bir diğerini 1 Kasım 2022, Salı günü Wyndham Grubu tarafından düzenlenecek Wyndham Hotels & Resorts Executive Summit bünyesinde benim de katılacağım panellerden birinde tartışacağız.
Nedir Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri içindeki turizm?

En basit ifadeyle, “Ziyaretçilerin, turizm endüstrisinin, çevrenin ve yerel ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele alan, mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm” şeklinde tanımlayabiliriz.
Ne yapmalıyız?

  1. Temel ekolojik süreçleri sürdürerek, doğal mirasın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olup, turizmin gelişiminde kilit bir unsur oluşturan çevresel kaynakların en uygun kullanımını sağlamalıdır.
  2. Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı gösterip, yerleşik ve yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini koruyan ve kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunan bir turizm tutumu gerektirmektedir.
  3. İstikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar ve ev sahibi topluluklara sosyal hizmetler dâhil olmak üzere adil bir şekilde dağıtılan tüm paydaşlara sosyo-ekonomik faydalar sağlayarak ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunarak uygulanabilir, uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlanmasını istiyor.

Sürdürülebilir turizm gelişimi, geniş katılım ve fikir birliği oluşturulmasını sağlamak için tüm ilgili paydaşların bilinçli katılımını ve gerçekten güçlü ve kararlı bir siyasi liderliği gerektirir.
Sürdürülebilir turizme ulaşmak sürekli bir süreçtir ve etkilerin sürekli izlenmesini, gerektiğinde gerekli önleyici ve/veya düzeltici tedbirlerin alınmasını gerektirir.

Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yüksek düzeyde turist memnuniyetini sağlamalı ve turistlere anlamlı bir deneyim sağlamalı, sürdürülebilirlik sorunları hakkında farkındalıklarını artırmalı ve aralarında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik etmelidir.
Bu konuda sahip olduğumuz kaynakların kısıtlılığı ve hassasiyetleri açısından belki Türkiye olarak en çetin sürdürülebilirlik savunucusu olması gereken ülkeyiz.

Bundan dolayı Türk turizmcileri, olarak daha dikkat çekici çalışmalar içinde bulunmalıyız.

Paylaşmak Güzeldir
Serkan GÜMRÜKÇÜ
Softotel Management şirketinin sahibi, İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm bölümü öğretim görevlisi, Ramada by Wyndham Old City İstanbul otelin işletmecisi, POYD İstanbul BYK Başkanı olmak üzere çeşitli görevler yürütmektedir. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi mezunu olup 9 Eylül Üniversitesi Tarih bölümüne de devam etmiştir. 20 yılı aşkın sektörde üst düzey yönetici olarak Antalya, İstanbul, Bursa ve yurtdışındaki tecrübelerinin yanında, 2018 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm bölümünde öğrencilerine Otel işletmeciliği, Satış Pazarlama ve Otellerde Fiziksel Planlama gibi dersler vermektedir. Ortağı olduğu Softotel Management şirketinde markalama, inşaat proje yönetimi, mimari ve elektro-mekanik projelendirme, inşaat, açılış, satış pazarlama ve işletmecilik alanlarında faaliyet göstermekte olup birçok global otel zincirinin markalama alanında lisanslı resmi temsilcilerindendir. Serkan Gümrükçü POYD İstanbul temsilcisi olarak da yürüttüğü stk faaliyetleri arasında Avrupa Konseyi ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "DIGITOUR-Avrupa'da Küçük ve Orta Ölçekli Turizm İşletmelerinde (KOBTİ) Yetişkinlerin Dijital Pazarlama Yetkinliklerinin Geliştirilmesi adlı Erasmus KA2 projesinde hazırlanan kitabın yazımında sektör temsilcisi olarak aktif çalışmaktadır.

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.