Turizm İşletmelerinde Dijital Pazarlama Yetkinliklerinin Gelişitilmesi Konulu Avrupa Birliği Projesinin Çıktıları Tanıtıldı

Turizm İşletmelerinde Dijital Pazarlama Yetkinliklerinin Gelişitilmesi Konulu Avrupa Birliği Projesinin Çıktıları Tanıtıldı
HG Editör
Posted on Kasım 22, 2022, 12:58 am
4 mins

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe ile desteklenen ve koordinatörlüğü’nü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin yaptığı ‘Development of the Digital Marketing Competence of Adult Learners for Small and Medium-sized Tourism Enterprises (SMTEs) in Europe’ isimli Erasmus+ projesinin proje çıktıları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tanıtıldı.

Adı geçen projenin ortakları arasında Türkiye’den Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Belçika’dan PhoenixKM BVBA, Yunanistan’dan IACuDIT ve İspanya’dan Inercia Digital S. L. adlı kuruluşlar bulunuyor.


Proje çıktılarının tanıtım toplantısının açılış konuşmalarında proje yürütücüsü Prof. Dr. Salih Kuşluvan uluslararası proje yönetmenin zorluklarından bahsetti ve projede yer alan yerel proje ortağı Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği başkanı Ülkay Atmaca’ya ve projede görev alan dernek üyesi Serkan Gümrükçü’ye, uluslararası proje ortaklarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Projede yerel ortak olarak yer alan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahar ise bu tür projelerde üniversiteler ile turizm işletmelerinin iş birliği ve dayanışma içinde olmasının önemine işaret etti.

PROF. DR. SALİH KUŞLUVAN


Proje yürütücüsü Prof. Dr. Salih Kuşluvan projenin çıktılarını dijital pazarlama konusunda bilgi-beceri eksikliği ve eğitim ihtiyacı ile ilgili araştırma raporu, dijital turizm pazarlaması eğitimi için 12 üniteden oluşan öğrenme materyali, dijital turizm pazarlaması yeterlilikler çerçevesi, Yunanistan ve İspanya’da dijital pazarlama konusunda verilen eğitimler, dijital pazarlama konusunda öğrenme ünitelerinin ve değerlendirme sorularının yer aldığı öğrenme platformu, dijital turizm pazarlaması konusunda elektronik kitap ve proje çıktılarını tanıtıcı çoğaltıcı etkinlik olarak özetledi. Projede görev alan Dr.Bahar Türkay proje ortağı olan dört ülkede dijital pazarlama ile ilgili meslekler, eğitim programları, bilgi ve beceri eksikliği ve eğitim ihtiyacını konu alan araştırmanın sonuçlarını anlattı. Yine projede araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün oluşturulan dijital turizm pazarlaması uzmanı mesleği ile ilgili meslek standartları ve bu standartların sağlandığını ölçmek için geliştirilen ölçme ve değerlendirme araçlarından bahsetti. Projenin daha sonraki oturumlarında projenin öğrenme materyallerinden örnekler verildi. Projenin Belçikalı ortağı olan PhoenixKM BVBA’nın araştırmacısı Karel Van Isacker turizm işletmelerinin web sayfası tasarımı ve kalitesi konusunda dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti. Projenin İspanyol ortağı Inercia Digital’ in araştırmacıları Caridad Martínez Carrillo de Albornoz ve Jesus Carlos Luna Huertas turizm işletmelerinin, arama motorlarının arama sonuçları sayfasında ilk sırlarda çıkmak için yapması gerekenleri anlattı. Projenin Yunan ortağı IACuDIT araştırmacısı Vicky Alexandrou ise dijital reklamlar konusunda bilgi verdi. Toplantıya İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi turizm işletmeciliği anabilim dalı lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve turizm sektörünün yönetici ve çalışanları katıldı. Projenin uluslararası 4. toplantısı da proje çıktılarının tanıtımı öncesinde gerçekleştirildi.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.