DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN TURİZM

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN TURİZM
Hotel Gazetesi
Posted on Mart 21, 2023, 8:42 am
8 mins

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’nın dördüncüsü, “Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm” sloganıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Turizm akademisinde dünyanın önde gelen konferansları arasında yer alan ve “Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı (Conference on Managing Tourism Across Continents- MTCON), Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul’da Eresin Hotel Topkapı’da düzenlendi.

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen konferansta, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahibi kurumlar olarak yer alırken; Türkiye’nin önde gelen 15 Üniversitesi de ortak kurum olarak konferansa destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ile İstanbul Turizm Derneği’nin yanı sıra birçok firma, kurum ve kuruluş da sponsor olarak konferansa destek sağladı.

Prof. Dr. Muharrem Tuna / Hüseyin Gazi Coşan İBB Turizm Müdürü

TURİZM SEKTÖRÜNÜ GELİŞİMİNE YÖNELİK AKADEMİK ÇALIŞTAYLAR

Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu kriterlerine göre uluslararası statüye sahip akademik konferanslar arasında yer alan organizasyonun ilk gününde; dünyaca ünlü akademisyenler, İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde akademik atölye çalışmaları yapıp, eğitimler verdiler. Prof. Dr. Muzaffer Uysal, Dr. Rico Maggi ve Dr. Eva Vroegop tarafından, “Turizm Ekosisteminin Kilit Paydaşları: Turistler, Destinasyon Sakinleri ve Çalışanlar için Yaşam Kalitesi (QoL) Alanlarının ve Göstergelerinin Geliştirilmesi”; Doç. Dr. Faizan Ali tarafından, “Yapısal Eşitlik Modellemesinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS-SEM)”; Doç. Dr. Rab Nawaz Lodhi tarafından, “Grounded Theory” Projesinin QSR-NVivo Yazılımı ile Yönetilmesi”; Prof. Dr. Catherine Prentice tarafından, “Bulanık Küme Niteliksel Karşılaştırmalı Analiz (fsQCA) Yazılımını Öğrenme: Yeni Başlayanlar için Uygulamalı Atölye”; Prof. Dr. Doğan Gürsoy ve Prof. Dr. Serena Volo tarafından “Makale Geliştirme Atölyesi” ve Prof. Dr. Mostafa Rasoolimanesh tarafından “Sosyal Bilimler için Karma Yöntem Araştırması” çalıştayları gerçekleştirildi.

Konferansın 2. ve 3. günlerinde Prof. Dr. Barbara Neuhofer (Salzburg University) ve Prof. Dr. Haiyan Song (The Hong Kong Polytechnic University) açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Muharrem Tuna ile Dönem Eş Başkanları Prof. Dr. Fevzi Okumuş (University of Central Florida) ve Prof. Dr. Başak Denizci Guillet (The Hong Kong Polytechnic University) ile konferans paydaşı olarak İstanbul Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu adına Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından katılımcıları karşılama konuşmalarını yapıldı.

“TURİZMİ İLERİYE TAŞIMAK”

Akademik anlamda başarılı, kalite odaklı ve sektöre yön gösterecek çalışmaların nasıl olması gerektiğinin altını çizen; turizm alanındaki seçkin akademik dergilerin editörleri Prof. Fevzi Okumus, Prof. Dogan Gursoy, Prof. Serena Volo, Prof. Catherine Prentice, Prof. Levent Altinay ve Prof. Osman M. Karatepe’nin konuşmacı olduğu Editörler Paneli ile, yine hem sektörün hem de akademinin önemli isimleri Prof. Musa Pınar (Valparaiso University), Erhan Kaya ( Hotel Linkage), Prof. Pearl Yueh-Hsiu Lin (Kainan University) ve Prof. Carlos Flavian’ın (University of Zaragoza, İspanya) yer aldığı “Turizmi İleriye Taşımak” (Moving Tourism Forward) temalı panel ilgi gören oturumlar arasında yerini aldı.

Prof. Dr. TUNA’DAN TURİZMİN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

Turizm sektörünün, esneklik ve sürdürülebilirlik için süreçlerden ne tür çıkarımlar yapması gerektiği vurgulanırken sorumlu turizm gelişimi ile daha sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmanın yanında, daha barışçıl uluslararası ilişkiler oluşturacak stratejiler tartışıldı. Turizm sektörünün önümüzdeki günlerde hem büyüyecek hem de farklılaşacak olması nedeniyle Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Muharrem Tuna geleceğe yönelik olarak

Büyük veri ve aşırı kişiselleştirilmiş profillerin önem kazanacağı

Yapay zekâ, makine öğrenimi, artırılmış gerçeklik, metaverse gibi yeni teknolojiler ve robotların kullanımının yaygınlaşacağı,

Sürdürülebilirliğin zorunlu bir anlayış olacağı,

Dijital göçebelik ve uzaktan çalışmanın artacağı,

Ulaşımın farklılaştırılarak, Elektrikli Hava Yolculuğunun yaygınlaştırılacağı,

Karbon ayak izlerinin sosyal olarak kabul edilemez olarak görüleceği gibi önemli noktaları paylaştı.

Bunlara ek olarak Prof. Dr. Derman Küçükaltan turizm faaliyetlerinde ve turistlerin sağlıklı yaşam hakkına duyarlı yaklaşımların sergilenmesi gerektiği ve turizm akademisyenlerinin de bu değişim ve gelişime katkı sağlayacak çalışmalar yaparak destek vermesinin kaçınılmaz olduğunun mesajlarını verdi.

DÜNYANIN İLK ÇEVRİM İÇİ AKADEMİK TURİZM KONFERANSI     

2020 yılında pandemi nedeniyle çevrim içi (online) ortamda 4.000 akademisyen, öğrenci ve turizm profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen konferans, dünyanın ilk çevrim içi akademik turizm konferansı unvanını kazanmıştı. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarını, öğrencilerini ve profesyonellerini bir araya getirmek ve çok kültürlü bilimsel ortamda farklı kıtalardaki katılımcılar arasında turizm ve turizmin bağlantılı olduğu tüm disiplinlerde var olan yeni eğilimleri ve gelişmeleri ortaya koymak ve sektöre uygulama anlamında öneriler sunmak üzere gerçekleştirilmekte.

Konferans kapsamında Turizm Akademisyenleri Derneği tarafından bu yıl ilk defa verilen Turizm Akademisi Liderlik Ödülü, ABD Massachusetts Üniversitesinden Prof. Muzaffer Uysal’a verildi.

Ayrıca bu yıl ilk kez konferansın sektöre yönelik öneriler kitapçığı ve konferans sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.