İSATAG’ın ilk Genel Kurulu’nun ana gündemi yine deprem oldu.

İSATAG’ın ilk Genel Kurulu’nun ana gündemi yine deprem oldu.
Hotel Gazetesi
Posted on Mart 27, 2023, 8:13 am
9 mins

Düzenlenen bir Arama Konferansı ile “Deprem Yaralarını Turizm İle Nasıl Saracağız?” ve “Marka şehir nasıl olunur?” sorularına yanıt arandı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkemizin birçok doğal afet ve felaketlerinde, sorunun çözümünde ön saflarda yer alan turizm sektörü, bu konuda da öncülük etmeye devam ediyor.

İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği (İSATAG) ilk Genel Kurulu’nda bir Arama Konferansı düzenlendi. “Deprem Yaralarını Turizm İle Nasıl Saracağız?” ve “Marka şehir nasıl olunur?” sorularına yanıt arandığı iki panelin düzenlendiği etkinliğe, turizm sektörü yoğun ilgi gösterdi. 

Açılış konuşmasında İSATAG Başkanı Aylin Kopan Özsavaş sürdürülebilir bir turizm faaliyeti için tüm turizm endüstrisi, merkezi ve yerel yönetimler, meslek birlikleri, seyahat acenteleri, rehberler, sivil toplum örgütleri, medya ve ilgili tüm paydaşları arasındaki işbirliği ve ortak çalışmalar yapılmasına vurgu yaptı. 

KISA VE UZUN VEDEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR BELİRLENDİ

İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın Moderatörlüğünde gerçekleşen “Deprem Yaralarını Turizm İle Nasıl Saracağız” panelinde Konuşmacı Prof. Murat  Doğdubay (Balıkesir Üni.Rektör Yrd.), Doç. Turgay Bucak (DEÜ Gastronomi ve Mutf.San.ABD Bşk), Doç.Dr. Nur Undey (Medipol Üni.Gastronomi ve Mutf.San.) ve Dr. Yüksel Türemez (TÜRSAB Boğaziçi BTK Bşk.) tarafından sunulan öneriler iki başlıkta toplandı:

1-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

Deprem turizm eylem planı oluşturulması, turizm yönünden yıkımın belirlenmesi, turizm envanterlerin belirlenmesi, ölçümlerin yapılması ile bilinen problemlerin belirginleştirilmesi, problemlerin verimli kısa ve uzun vadede ele alınabilecek çözümlerinin ihtiyaçlara göre belirlenmesi, çözümlerinin uygulama sonuçlarının takibini yapılmasının esas tutulması. 

1 ay içinde hasar tespitinin yapılması 

2 ay içinde turizm komisyonlarının kurulması 

3 ay içinde konaklama vergisinin %5 oranında bölge turizmine aktarılması ve

4 ay içinde güvenlik konaklama belgesinin sağlanması 

Özellikle gastronomi turizminde agro turizm, deneyime dayalı turizmin ele alınması; 

Yerel üretimin desteklenmesi  

Ana tedarik malzemelerinin ulaştırılması 

Normal şehir yaşayışına ulaşıncaya kadar prefabrik kültürel özellikli geçici mekanların kurulması

2-UZUN VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR: 

1. Güvenli Konaklama – Konteyner Otel (Tiny House) 

2. Deneyim yapılabilecek çeşitli mekanlar oluşturulması 

Turizm belgelerinin sınıflandırılması ve kriterlerinde depremle ilgili tedbirleri içerir zorunlu maddeler oluşan düzenlemelerin sağlanması. 

Her bir felaketten bir fırsat yaratılması motivasyon sağlayacağından depremin sonucu oluşacak turizmin başlatılması. Bu durumda “Gönüllü Turizm (Sorumlu Turizm)”  hareketlerinin başlanması. Akademik çalışmaların veri sağlaması yönünden “Deprem Teknik ve Tetkik Turizmi” sağlanması.  

MARKA ŞEHİR OLMANIN YOLLARI

İSATAG Başkanı Aylin Kopan Özsavaş moderatörlüğünde gerçekleşen “Marka şehir nasıl olunur?” panelinde konuşan İBB Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan ve Kenthaş Yönetim Kurulu Başkanı, Y.Kent Plancı Özcan BİÇER’in açıklamalarıyla oluşan tespitler şöyle:  

232.000 yatak kapasitesi bulunan İstanbul bir dünya markasıdır. Konumu, kültürü, tarihi, doğasından turizm ürünleri açısından dünyaya farklılıklar sunmaktadır. Uluslararası ilişkilerde yaşanan ortamlardan dolayı bir imaj çalışmasına her zaman gerek duyulmaktadır. Turizmin edilgen ve kırılgan yönü nedeni ekonomik kaybın en az düzeyde sağlanması için kamuoyu ilişkilerinin pozitif yönde olması gerekir. 

Marka şehir olunması ve devamlılığı ürünün oluşmasına bağlıdır. Devamlılığı tercihin müşteri profili yüksek kesimlere hitap edilmesi ile sağlanabilir. Aşırı turizmin yaratacağı kötü etkilerden uzak kalmak daha çok gelir bırakan turiste yönelmekle sağlanır. Son yıllarda düşüşe geçen Etkinlik Turizmin tekrar arttırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gereklidir.

UNESCO Küresel Turizm Raporunda sürdürebilirlik ele alındığında eko turizme vurgu yapılmıştır. Çevreye duyarlı turizmin uygulanması, ekosistemin kapasitesine göre dengesini belirleyen turizm döngüsü ile sağlanabilir. Programlarda dikkat edilmesi gereken konu ise; dünyaya saygı duyan turistlere uyduğundan, çeşitlenen pazarlara göre de güncellenmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir turizm için 160 madde bulunmakta, gerçekleşmesinde de fazlar bulunmaktadır.  Bunlardan 3. fazda turizm devlet politikasının oluşumunda ülkemizde sıkıntılar vardır. Verilerin düzenli ve doğru olarak alınması ile alınan ölçümlerin analiz edilmesi ile ihtiyaç oluşturan ürünün bulunması mümkün olabileceğinden şehir konaklaması sayısı, müze ziyaret sayısı gibi verilerin üzerinde durulması gerekmektedir. Bu anlamda İstanbul yerel yönetimince ölçümlenen veriler ile “Turizm Çerçeve Programı”  hazırlığına girişilmiştir. Uygulanması İstanbul marka değerinin devamlığı yönünden önemlidir. 

En önemli konulardan; merkezi ve yerel resmi yönetimlerin meslek birlikleri, sivil  toplum kuruluşları ve odalar ile birlikte hareket etme gereğidir. Edilgen ve kırılgan  olan kendi sektörümüzde yıllardır oluşan krizlerde turizm özel sektörünün dirayeti ve  devamlılığı takdir edilecek yöndedir.

İlk Genel Kurulunda İSATAG’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL : 

1. AYLİN ÖZSAVAŞ Başkan 

2. CÜNEYT TANSU DEMİR 2.Başkan 

3. ÖMER KARTIN Genel Sekreter

4. NEŞE ÇEVİK Sayman 

5. YÜKSEL TÜREMEZ Üye 

6. KAMRAN BAGIYEV Üye 

7. SETENAY ŞEN AZGIT Üye 

YÖNETİM YEDEK : 

1. ÖZDEMİR SÖZMEN 

2. FATMA YORGANCI 

3. UMUT KAYA 

4. EMRAH DEMİR 

5. İBRAHİM KÖSELİÖREN 

6. ŞEKİP KIRK 

7. ÜMİT GÜLMEZ 

DENETİM KURULU ASİL : 

1. HALİL EROL Başkan 

2. SEVİNÇ AKDOĞAN Üye 

3. BORA ÇAKAR Üye 

DENETİM YEDEK :  

1. CENGİZ KELLEKÇİ 

2. YÜKSEL TAŞDEMİR 

3. BURAK BİLGİT

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.