TURİZM KONSEYİ PLATFORMU KURULDU

TURİZM KONSEYİ PLATFORMU KURULDU
Hotel Gazetesi
Posted on Mart 28, 2023, 4:52 am
6 mins

Konseyin kurucu üyeleri; gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonuyla yaptıkları toplantılarda çok önemli kararlar aldılar.

Türkiye turizmine yeni bir soluk getirecek Turizm Konseyi, 12 Nisan tarihinde EMITT Fuarında düzenlenecek basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacak.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve sağladığı döviz ve sunduğu istihdamla Türkiye ekonomisine büyük destek veren turizm sektörü, farklı sorun ve krizlere rağmen büyümeye devam ediyor. Turizm sektör bileşenlerinin önde gelen temsilcileri, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik konularda lobi yapılması ve sektörün ülkemizde stratejik önceliğe sahip olması temel amaçlarında mutabakata vararak Turizm Konseyi Platformu’nu kurdu.

Türkiye turizmine ve turizm sektörünün gelişimi için çalışmalar yürüten mevcut turizm STK’larının özverili mücadelesine destek olmayı amaçlayan turizmciler, Turizm Konseyi Platformu ile sektöre yeni bir soluk getirecek.

DÜNYA ÇAPINDA LOBİ FAALİYETLERİNİ ARTIRACAK

66 kurucu üyeden oluşan Platform; konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere turizmin tüm bileşenlerinin ortak bir anlayış ve çabayla Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyette bulunması konusundaki çabalarına destek vermeyi amaçlıyor. Dünyada lobi faaliyetlerinin yaygınlaşması ve etki gücünün artması, platformun kuruluş gerekçeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin alanında söz sahibi turizmcilerinin bir araya gelerek kurduğu platformun, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması noktasında güçlü bir sivil inisiyatif olması bekleniyor.

100 YILIN TURİZM PLANINI OLUŞTURACAKLAR

Turizm Konseyi; “Ülkenin turizm kazanımlarını artırmak ve gelecekteki turizm olgusunu sürdürebilir hale getirmek için yasal mevzuatları ve yapısal adımları tamamlatmak, yapılan planlamalar dahilinde alınan kararların uygulanmasında takipçi olmak” üzere çalışmalarını sürdürecek. Hiçbir siyasi kimliği olmayan Konseyin kurucu üyeleri; gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonuyla yaptıkları toplantılarda şu önemli kararları aldı:

– Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi faaliyetleri yürütmek,

– Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilere ve yerel yönetimlerle görüşmeler yapmak,

– İhtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılması için çalışmalarda bulunmak,

– Turizm Şurası, Kalkınma Planı vb. planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,

– Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek,

– Ülkemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasının açığa çıkarılması, korunması ve turistik ürün olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

– Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında kış turizmi, medikal turizm, termal turizm, spor turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, yat turizmi, kruvaziyer turizmi, alışveriş turizmi gibi sahalarda ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

– Turizm Meslek Yasası’nın çıkarılmasını sağlamak,

– Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak,

– Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına ve çalışanların sektörü terk etmemesine yönelik çalışmalar yürütmek, mevsimsel turizmi tüm yıla yayacak ilave çözümler üretmek,

– Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak,

– Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,

– Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı olmak üzere, turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek.

Turizm Konseyi, 12 Nisan tarihinde EMITT Fuarında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyunu bilgilendirerek, belirlenen amaçlar çerçevesinde çalışmalarını başlatacak.Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.