RIZAENSATIS.COM: Türkiye’de “Alanın da satanın da kazandığı tek platform”

RIZAENSATIŞ.COM: Türkiye’de “Alanın da satanın da kazandığı tek platform”
Hotel Gazetesi
Posted on Haziran 12, 2023, 7:25 am
28 mins

RIZAENSATIS.COM: Türkiye’de “Alanın da satanın da kazandığı tek platform”

Av. Korhan Topaloğlu

Av. Korhan Topaloğlu: Acil nakde ihtiyacı olanlarla avantajlı mal almak isteyenleri buluşturarak tüm paydaşların kazanmasını sağlıyoruz

Rizaensatis.com online portalı, nakit ya da başka yatırımlar için mallarını hızla satmak isteyenlerle, avantajlı bir şekilde bu malları almak isteyenleri buluşturan bir platform. Platformun işleyişini, hem satıcı hem de alıcı için avantajlarını sistemin nasıl çalıştığını sorduğumuz rizaensatis.com’un kurucu ortağı Av. Korhan Topaloğlu, konuyu tüm detaylarıyla örneklendirerek anlattı. İşte sorular ve yanıtlarıyla Rizaensatis.com

HG: Rizaensatis.com nedir? Portalınız ne için hizmet vermektedir?

KT: Rizaensatis.com, malını hızlı satmak isteyenlerle, bu malları avantajlı satın almak isteyenleri buluşturmaktadır. Satanın malını hızlı satmaktaki amacı, nakde ulaşmak, başka yatırımlar yapmak ya da borçlarından kurtulmak olabilir. Rızaen satış, hepsine imkan veren bir aracılık platformudur. Bu amaçlardan en önemlisi olan mallarını satıp borçlarından kurtulmak olan “borçluya kendi malını satma hakkı” getiren düzenlemedir. Şimdi bu düzenlemeyi sizleri kısacağa anlatacağım.

HACZEDİLEN MALINIZI SATABİLME İMKANI!

Borçlunun icrada hacizli olan malını, borçluya satış yetkisi vererek satma imkanı verilmesi, bu sayede borçlunun rızası ile alacaklının rızası olmadan belli şartlar ile dilediği alıcıyla satma imkanı bulunmaktadır.

Rizaen Satış, devletimizin 24.11.2021 tarihinde İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen, “haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına” imkan tanımıştır.

Devletimiz; bu düzenleme ile artık borçlu vatandaşlarımıza, haczedilen malını alacaklının rızası ya da onayı olmadan, satabilme imkanı getirdi. Normalde rızaen satış kavramı hukukumuza girmeden önce, alacaklı borçlunun malını icradan ihale yoluyla satışını gerçekleştirip, alacağına kavuşuyordu. İhale yoluyla satış aynı şekilde devam etmekte, ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, haczedilen malınız; gayrimenkulünüz otomobiliniz ya da başka mallar varsa, bu mal artık haczedildikten sonra hukukumuz size ihalede satılmadan size rızaen satış imkanı veriyor.

HG:Rızaen satış yetkisi verilerek borçlunun malını satması ile haczedilen malını ihaleyle satılması arasındaki fark nedir, anlatabilir misiniz?

KIYMET TAKDİRİNİN %90’INA SATABİLİRSİNİZ!

KT:İhaleyle satış gerçekleştirildiği zaman, kıymet takdiri bedeli belirledikten sonra malınıza kıymet takdir bedelin %50’si ile ihale açılıyor. %50 ihaleyle satıldığı zaman, bu sefer kıymet takdiri bedellerinin ne olacağı, kesinleşene kadar belli olmadığı için bu bedelin yarısına satılma riski bulunmaktadır. Bu mallar ihalede satıldıktan sonra ihalenin feshi davası ile süreç daha da uzayabilir. İhaleye katılan olmazsa satış imkanı bir sonraki ihaleye kalmaktadır.

Dolayısıyla rızaen satış ile kıymet takdirinin en az %90’ından az olmamak kaydıyla, borçlu malını daha da üstünde, istediği rakama, dilediği kişiye satabilir. Burada alacaklıların rızasına da gerek bulunmamaktadır. Kıymet takdiri raporunun taraflara tebliği ve itirazlar sonucu kesinleşmesinden sonra, artık bu raporda belirlenen bedel, borçlu için asgari satış bedelinde belirlenmektedir. Borçlu, 5 Milyon TL kıymet takdiri belirlenmiş bir yeri, 4.5 milyon TL’den az olmamak ve bir takım icra masraflarını da eklemek kaydıyla, dilediği alıcıya satabilir. Alacaklılar burada ancak kıymet takdirine itiraz edebilir. Kıymet takdirine itirazlar kesinleştikten sonra alacaklının usul eksikliği yoksa, itiraz hakları da dinlenilmektedir.  

HEM BORCUNDAN KURTUL HEM KARA GEÇ!

Dolayısıyla burada borçlu hem borcundan kurtulmuş oluyor hem de malını yüksek bedelle satarak kârı geçmiş oluyor. Burada en önemli husus, icra dairesinden satış için yetki belgesi aldığınızda aynı icra dosyasından bir kereye mahsus olmak üzere 15 günlük satış için süre veriliyor. Bu süre içinde malınızı satmak için alıcı bulmak ve alıcının anlaşılan bedeli icra dosyasına teminat olarak yatırması gerekiyor. Bu süre içinde hem alıcı icra dosyasına bildirilecek hem de alıcı %90’dan aşağı olmayan bedeli icra dairesine usul işlemleri tamamlanıp tescil olana kadar teminat olarak yatıracaktır. Eğer satış bir eksiklikten dolayı gerçekleşmezse, alıcının teminat olarak yatırdığı para alıcıya geri iade edilmektedir. Alıcı malın tescil gibi mülkiyeti ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra para icra dairesinden alacaklılara ödenmektedir. Böylece alıcının parası güvence altına alınmış bulunmaktadır.

İLANINI VER SATIŞINI YAP!

Burada biz kendi online platformumuzda, vatandaşlarımıza diledikleri gibi ilanlarını ekleyip satışını gerçekleştirme imkanı verip, aynı zamanda satış sürecinde danışmanlık için katkı sunuyoruz. Biz diyoruz ki, burada herkes kazansın: Alacaklı alacağına kavuşsun, borçlu borcundan kurtulsun, hem de kara geçsin, avantajlı mal almak isteyen de razı olduğu bedel üzerinden alımını gerçekleştirsin.

Aslında burada baktığınız zaman tüm paydaşların kazanç sağladığını görmüş oluyoruz.

HG: Rizaensatis.com vatandaşlara ne gibi avantajlar sunmaktadır?

HIZLI SATIŞ, AVANTAJLI ALIŞ

KT: Öncelikle rizaensatis.com’un temel ilkelerinden biri hızlı satış avantajlı alış. Yani, borçlu olun veya olmayın, malını hızlı satışını gerçekleştirmek isteyen kişiler web sitemizi ziyaret ederek bunun gerçekleştirebilirler.

Avantajı mal almak isteyen kişiler web sitemizde yer alan ilanları inceleyebilir, bizimle irtibata geçerek avantajlı fiyatla; gayrimenkul, araç gibi her türlü ilanı inceleyerek alımını yapabilir.

Rizaensatis.com borçlu ve borçlu olmayanların rahatlıkla malını satabileceği bir online platformdur. Borçlu kişi icralık olmadan, icralık olmuş ama henüz haczedilmemiş ya da haczedilmiş ve bizim sistemimiz aracılığıyla satış yoluna gitmek isteyen satıcılar ya da malını ihtiyacından ötürü satmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.

YASAL ENGEL VARSA ÇÖZÜM ÖNERİYORUZ

Sadece icralık olan ya da borçlu olan kişiler için değil malını hızlı satmak ve ciddi alıcılarla buluşturmak isteyen herkes sisteme dahil olabilmektedir.

Yani biz burada; hem satıcı, hem alıcı için; ister icradan önce, ister icradan sonra, her türlü malını uzman ekibimizin yer aldığı kişilerle iş birliği yaparak, yasal engeller varsa bunlarla ilgili çözümler de sunarak, aracılık hizmeti veriyoruz.

MALIN GERÇEK BEDELİNİ SUNUYORUZ

Rizaensatis.com, icra takibi başlamasından borcun ödenmesine kadar tüm süreçleri adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütme ve en önemlisi de sonuç almaya özen gösteriyoruz. Bunları yaparken piyasa şartlarını araştırıyoruz, anlaşmalı uzman eksperler ile de çalışarak, malın gerçek bedelini taraflara sunmuş oluyoruz ve hukuki engelleri de bertaraf etmek adına çözüm yolu sunuyoruz.

MALIN YARI FİYATINA SATILMASINI ÖNLÜYORUZ

Burada hızlı satış için birkaç yol var. Bunlardan biri icra takibi başlatılmadan önce borçlunun malını hızlı satma imkanı: Borçlu icra takibi başlamadan önce alacaklıya borcunu ödemesi için kısıtlı bir zamanda satması gerekmekte, aksi takdirde icra takibi başlatılabilir ve icrada kıymet takdiri bedelinin en az %50 sinden başlayarak ihale yoluyla satılabilir. Bir de bunun üzerine avukatlık ücretleri, faiz ve diğer masraflar dahil olarak borç katlanarak artmakta, diğer mallar da risk altına girebilmekte. Dolayısıyla rizaensatis.com ile malın %50 değerle satılmasının önüne geçerek, avukatlık faiz harç gibi her türlü masrafın da önüne geçmiş oluyoruz.

İCRA TAKİBİ BAŞLAMADAN SATIŞ İMKANI

İkincisi; icra takibi başlatılıp haciz olmadan hızlı satış imkanı. İcra takibi başladığında ve borçluya tebligat gönderildiğinde, ödeme için genellikle 7 gün süre gibi çok kısa bir süre verilmektedir. Borç ödenmediğinde, banka hesapları, maaşı, gayrimenkul, araç ev ve işyeri gibi haczi gibi mal varlığına haciz gelmektedir. Bu nedenle hacizden kurtulmak ve malına ihale açılmadan satmak adına hızlı satış, rizaensatis.com üzerinden, tüm bu risklere takılmadan gerçekleştirilmektedir. Burada hem malınızın icra takibine takılmadan hem ihale yoluyla çok ucuza satılma riski ortadan kalkacak, hem düşük fiyatlarla satılmayacak, hem de piyasa bedeline yakın bir bedelle satarak borçlarınızdan, kurtulmuş olacaksınız.

Diğer bir yol ise rızaen satış yolu ile hızlı satmak: Burada belirlenen kıymet takdir bedelinin %90’ına karşılık gelmesi, 15 günlük süre ve alacakların toplamından az olmaması şartı bulunmakta. Biz rizaensatis.com bünyesindeki yüzden fazla ciddi üyemizle malınızın değer kaybetmeden satılmasına aracılık ederek, hızlı satış imkanı sunuyoruz.

HG:Yasal engellerle karşılaşıldığında ne gibi çözümler üretiyorsunuz?

KT: Öncelikle herkesin şunun farkında olması gerekiyor. Taşınmaz üzerinde haciz ya da ipotek olduğunda, satışı için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Alıcı haciz ve ipotekle taşınmazı alabilir ya da haciz ve ipotek sahibi ile anlaşma yaparak bu şerhler kaldırılarak da satış yapabilir. Burada önemli olan haczin borç ödenerek kaldırılabilir veya sulh ile de kaldırılabilir olmasıdır.

Bazı vatandaşlarımız taşınmazda haciz görünce satın almaktan vazgeçebiliyor ya da satması çok zor olabiliyor. Bu nedenle vatandaşımızın; güvenli bir şekilde hacizli mal alınabileceğini ya da haciz kaldırmadan birçok hukuki yol olduğunu bilmeleri gerekiyor. Tabii ki bu tip engellerin kaldırılmasında güvenli taşımaz satın alınması için uzmanlık önemli. Rizaensatis.com olarak bizimle iş birliği yapıldığında, uzman ekibimizle birlikte, güvenli bir şekilde taşınmaz ve taşıt alınmasına ve satılmasında destek oluyoruz.

HUKUKİ SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ!

Web sitemizde ‘destek istiyorum’ talebi oluşturduğunuzda sizinle iletişime geçerek destek de sağlamış oluyoruz. Böylelikle milyonlarca lirayı taşınmaz almak için veren vatandaşımız, gelecekte hem parasının korunması hem de güvenle yer satın alabilmek için bize başvurabilirler. Yarın, öbür gün hukuki sorunların önüne geçmek için tüm önlemleri şimdiden almak gerekiyor.

HG:Bu durumların önüne geçmek adına da hizmet verirken nasıl bir yol izliyorsunuz?

KT: Bir taşınmaz satın alırken metrekare ve imar durumu gibi hususlar dışında, taşınmazın hukuki durumunun incelenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Taşınmaz üzerinde ipotek, haciz, ayni ve şahsi haklara ilişkin taşınmazın satışı konusunda hukuki sorunlar mevcut olabilir. Buna ek olarak imar durum tespiti, hukuki ya da fiili el atma gibi kamulaştırmaya konu olup olmadığı, muvazaalı satışın olup olmayacağı gibi her türlü yasal konularda detaylı rapor hazırlamak suretiyle, uzman raporu hizmeti ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunun yanında gayrimenkul değerleme, fiili ve imar durumu konusunda da uzman raporu hazırlıyoruz. Bunları iş birliği içinde olduğumuz değerleme uzmanları ile, bölgesinde bilgisi ve tecrübesi olan emlakçılar ve diğer uzmanların da yer aldığı bir heyet ile yapıyoruz. Buna ek olarak da alım satım dahil ön sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin detaylı incelenmesi, sözleşmelerin revize edilmesi, satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi tüm sözleşmenin hazırlanmasında da danışmanlık hizmeti veriyoruz.

HG: Sizi diğer ilan sitelerinden ayıran nedir?

KT: Kurduğumuz portalın ilk önem verdiği kriterlerden biri, malını hızlı satmak isteyen borçlu ile avantajlı mal almak isteyen alıcıyı buluşturmak ve bunu her iki tarafın da razı olduğu bedelle satışın gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bunu yaparken borçlu vatandaşın taleplerini dinliyoruz ve dikkate alıyoruz.

HG:Mesela ne gibi hususlar?

KT: Malının üzerinde haciz, ipotek, rehinin var olup olmadığı, varsa burada en hızlı şekilde nasıl çözümleyebileceğimiz konusunda ekip arkadaşlarımızla bir çalışma yapıyoruz. Burada hukuki engellerin neler olduğunu tespit ederek bir raporlama düzenliyoruz ve bir yol haritası belirliyoruz. Daha sonra bu mal üzerinde engellerin nasıl aşılabileceği konusunda ortak bir karara varıyoruz.

Danışman ekibimiz gayrimenkul yasal düzenlemeleri hakkında ciddi vakit ayırmış ve konusunda uzman kişilerden oluşmakta. Sürecin adil yürütülmesi ve devletimizin verdiği imkanları gözeterek hareket etmekteyiz.

Buna ek olarak borçlunun ne kadar borcu olduğu, ne kadar bedelle satılırsa borçlarından kurtulacağını göz önüne alarak alıcı portföyümüze sunuyoruz. Burada daha önce de belirttiğim gibi portalımızda çok ciddi bir alıcı portföyü bulunduğunu da bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Yani borçlu kişinin malının razı olduğu bedel üzerinden hızlıca satılabilmesi için her türlü olanağa sahibiz.

HG:Buna bir örnek verebilir misiniz?

KT:Mesela ödeyemeyecek durumda bir borçlu borcu var ve malı haczedilecek diye endişe duymakta. Bu yüzden borçlarını bir an ödemek istiyor. Bu borcu ödeyebilmesi için de acil nakde ihtiyacı var ve bunu kısa süre içerisinde ödemesi gerekiyor ki icra ya da diğer birçok yaptırımlarla karşı karşıya kalmasın.

Biz burada devreye giriyoruz ve diyoruz ki; bu konuda dert etmeyin, malınızı razı olduğunuz bedelle hızlıca satabilirsiniz. Bunu çok sayıda alıcı portföyümüze sunarak satışınızı hızlandırıyoruz.

Yani hem engellerin aşılmasına yardımcı oluyoruz, hem de ciddi alıcılar ile buluşturarak malınızın satışına aracılık ediyoruz. Biz burada borçlular ve alıcılar arasında aracılık yapıyoruz.

HG:Peki piyasa fiyatını nasıl belirliyorsunuz?

KT:Öncelikle Türkiye’nin herhangi bir bölgesinden malını satmak isteyen biri bize geldiğinde, uzman gayrimenkul danışmanlarımıza yönlendiriyoruz ve bu konuda ciddi bir araştırma içerisine giriyorlar. Ardından gelen taşınmaz ve taşınırlar hakkında satıcının rızası ile bir tapu sorgulaması yaparak raporlama hizmeti sunuyoruz ve emsal bedellerin araştırılmasını sağlıyoruz.

Daha sonrasında borçlu kişiye piyasa bedellerini sunarak kendisinden razı olduğu bedeli soruyoruz. Bu bizim için çok önemli. Tabi borçlu kişilerden bizim de bir beklentimiz var, hızlı satış için belli uygun indirimler yapılması.

Yani malını satması için, kurtulması için piyasa bedelinden biraz daha makul bir fiyat talep etmesi. Çünkü aynı zamanda makul fiyatın talep edilmesi satış hızını daha da hızlandıracaktır.

FARKIMIZ PORTFÖYÜMÜZ

Bizi diğer ilan sitelerinden ayıran da şudur: Burada biz borçlu kişiler ya da malını acil satmak isteyen kişiler ile avantajlı alım yapmak isteyen alıcıları buluşturuyoruz. Diğer sitelerde mesela mal satmak istediğinizde sizi günde birçok kişi arayarak vaktinizi alabilir, ancak burada ciddi alıcılar ile borçluyu buluşturduğumuz için alıcı kişi almaya karar verecek ve malınız satılmış olacaktır.

O yüzden malını acil satması gereken kişiler portalımıza üye olup bizlerle iletişime geçtiğinde hemen onları mal almak isteyen ciddi üyelerle buluşturuyoruz.

İstenildiğinde, tapuda, noterde ve diğer resmî kurumlardaki tüm işlemlerinizde ekibimizle birlikte size isterseniz eşlik ediyor olacağız. Şuna da dikkat etmek gerekiyor, borçlu kişiler bu portalda ciddi alıcılarla buluşacakları için kendilerinin de ciddi teklifler vermesi gerekiyor. Çünkü bizim nihai hedefimiz, makul fiyat ile belirlenmiş bir malı ciddi alıcılar tarafından alımını sağlamak.

Yüksek fiyat talep edilmesi malınızın satış imkanı azaltabilir, bazen de malınıza talep çok olursa piyasa bedelinin üzerine de satılma imkanı vardır. Malınızın satış bedelinin ne olacağını alıcıların ve sizin talebinize bağlıdır. Malınıza ne kadar çok talep olursa fiyat o kadar yukarı çıkacaktır. Bu durum satış için ilana girdiğinde ortaya çıkacaktır. Bazen malınız çok yüksek bedele satılabilir, bu tamamen o malı talep eden kişilerin sayısına, taleplerine ve sizin rıza olacağınız bedele bağlıdır.

Biz gerçekten acil ilanların hayata geçmesini ve devletimizin verdiği imkanlar ile borçlunun satışını hızlandırıp borçlarını temizlemesini istiyoruz.

Diğer ilan sitelerinden farklı olarak bizim üyeliklerimiz ücretsiz, herhangi bir ücret talep etmeden herkesin sisteme üye olmasını sağlıyoruz. Kısıtlı süreli ilanlar koyuyoruz, borçlu kendi süresini belirleyebileceği gibi en çok 90 gün süre tanımlıyoruz. Gerçekten kısıtlı bir zamanda alıcı ile malın buluşmasını sağlıyoruz. Özetle güvenilir, hızlı ve çözüm sunucu, bilgilendirici yol izleyerek portföyümüz sayesinde herkesin kazanmasını sağlıyoruz.

HG:Özellikle hotel sahipleri veya hotel satın almak isteyenler için ne gibi destekte bulunuyorsunuz?

KT: Rizaensatis.com ile acil nakde ihtiyacı olan, icralık olma tehlikesi altında olan, icralık olmuş ancak henüz hacizlenmemiş ya da hacizlenmiş ve rızaen satış yolu ile satmak isteyen satıcılar web sitemize üye olarak ya da ofisimizi ziyaret ederek, yasal engellerin önüne geçmek adına çözüm de sunarak, otellerinin razı olduğu bedeller üzerinden satışına destek oluyoruz.

Ya da avantajlı fiyatlarla otel, gayrimenkul, araç, otel satın almak isteyenler, almak istedikleri mal üzerindeki yasal engelleri de bertaraf ederek alım-satım süreçlerine de aracılık ediyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere iş birliği içinde olduğumuz gayrimenkul alanındaki uzman kişilerle birlikte ve yine gayrimenkul tespit değerleme uzmanlarını da iş birliğimize dahil ederek, almak istediğiniz ya da satışını yapmak istediğiniz mal üzerinde raporlama hizmeti de sunarak, aracılık hizmeti vermekteyiz. Tüm bu süreçleri tarafların rızasını arayarak, adil, şeffaf ve çözüm odaklı ilerletmekteyiz.

Kısacası rizaensatis.com ile “herkes kazanır.”

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.