İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Türkiye’nin Entelektüel Birikimine Katkı Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Türkiye’nin Entelektüel Birikimine Katkı Sempozyumu
Hotel Gazetesi
Posted on Aralık 04, 2023, 3:25 am
12 mins

CUMHURİYETİN 100. YILINDA EDEBİYAT FAKÜLTESİ

4-5-6 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda fakültenin önde gelen akademisyenleri 100 yıllık süreçte Edebiyat Fakültesi’nin rolünü inceleyecekler.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Cumhuriyetimizin gelişmesinde, Edebiyat Fakültesi’nin rolünü masaya yatırıyor. Fakültenin salonlarında gerçekleştirilecek 10 oturumluk sempozyumda, akademisyenlerden oluşan uzmanlar, kültürel açıdan ele alacaklar.

04 Aralık 2023 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü’nde Açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum, 10:30’daki açılış oturumuyla başlayacak.

Doç. Dr. Bilen Işıktaş’ın icra edeceği,Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ses Hafızasını Taşıyan Edebiyat Fakülteli Üç Musikişinas: Dürrü Turan, Şerif Muhiddin Targan, Ruşen Ferit Kam’ın Bestelerinden Seçilmiş Musiki Dinletisi ile başlayacak sempozyumda, Edebiyat Fakültesi’nden Türkiye’ye adlı sergi açılacak.

3 gün sürecek sempozyumda;

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Edebiyat Fakültesi,

Edebiyat Fakültesi’nin Kuruluşunda Katkısı Bulunan Yabancı Bilim İnsanları,

Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları,

Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim,

Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları,

Üretken Bir Kurum Olarak Edebiyat Fakültesi konu başlıkları ele alınacak.

Türkiye’nin Entelektüel Birikimine Katkı Sempozyumu’nun ayrıntılı programı şöyle:

04 Aralık 2023 Pazartesi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü

09:30 Karşılama ve Kayıt 10:00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar

İstanbul Üniversitesi Rektörü

10:30-11:45 Açılış Oturumu
Prof. Dr. Namık Sinan Turan-Doç. Dr. Bilen Işıktaş
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ses Hafızasını Taşıyan Edebiyat Fakülteli Üç Musikişinas: Dürrü Turan, Şerif Muhiddin Targan, Ruşen Ferit Kam

Bestelerinden Seçilmiş Musiki Dinletisi İcracı: Doç. Dr. Bilen Işıktaş

Sergi Açılışı

Edebiyat Fakültesi’nden Türkiye’ye

Edebiyat Fakültesi Şeref Holü 12:00-13:00

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

I. Oturum
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Edebiyat Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tığlı

Takdiminin 100. Yılında Atatürk’e Edebiyat Fakültesi Tarafından Verilen Fahri Müderrislik
Doç. Dr. Gülberk Bilecik
Zeynep Hanım Konağı’ndan Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Hayati Develi

100. Yılda İstanbul Üniversitesi’nde Leksikografi Çalışmaları Soru-Cevap

Kahve İkramı

II. Oturum
Edebiyat Fakültesi’nin Kuruluşunda Katkısı Bulunan Yabancı Bilim İnsanları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Doç. Dr. Güler Doğan Averbek

İstanbul Darülfünunu’nda Müderris İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde Uzman: Prof. Dr. Osman Reşer (1883-1972) Doç. Dr. Şebnem Sunar
Ulus ve Ulusalın Ötesinde: Erich Auerbach’ın Filolojik Mirası
Doç. Dr. Aliye Erol
Türkiye’de Antik Numismatik Çalışmalarının Öncüsü Clemens Bosch Öğr. Gör. Necmi Küçük
Yorulma Bilmeyen İlim İnsanı Helmut Ritter
Soru-Cevap

Kahve İkramı

III. Oturum
Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Akova

Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri

Prof. Dr. Berke Vardar ve Türkiye’de Dilbilim Çalışmaları

Prof. Dr. İsmail Coşkun

Baykan Sezer

Prof. Dr. Yücel Bulut

Türk Sosyoloji Tarihinde Hilmi Ziya Ülken

Prof. Dr. Cüneyt Kaya

Fuat Sezgin ve Edebiyat Fakültesi’nde Temellerini Attığı İslam Bilimleri Tarihini Yeniden Yazma Projesi Doç. Dr. T. Ahmet Ertek
Cumhuriyetimizin 100. Yılında

Prof. Dr. Sırrı Erinç’in Coğrafya Bilimine Katkıları Soru-Cevap

05 Aralık 2023 Salı (2. Gün)
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

IV. Oturum
Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Üniversite ve Felsefe: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. İsmail Coşkun

Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Pınar Ünsal Bayrakçı

Türkiye’nin İlklerinden Biri: İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Ecevit Barış Özener

Yüz Yıllık Cumhuriyette İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Soru-Cevap

Kahve İkramı

V. Oturum
Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Tören

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk

Bir Sanatçı, Düşünür ve Akademisyen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken

Sözcükler Arasında Geçen Bir Hayat: Sina Kabaağaç

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı

Yahya Kemal’in Mütareke Döneminde Darülfünun’daki Hocalığı

Cafer Vayni

Türk Düşünce Hayatında Erol Güngör Soru-Cevap

Öğle Arası

VI. Oturum
Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İdris Bostan

Prof. Dr. Mücteba İlgürel

Ord. Prof. M. Cavid Baysun

Prof. Dr. M. Baha Tanman

Prof. Dr. Oktay Aslanapa

Prof. Dr. Azmi Bilgin

Ord. Prof. Fuad Köprülü

Prof. Dr. Zeynep Tarım

Osmanlı Tarihini, Sarayı, Kurumları ve Kültürel Dokusuyla
En Geniş Yelpazede Yazan Öncü Bir Tarihçi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı Soru-Cevap

Kahve İkramı 3

VII. Oturum
Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi Eraslan

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil

Cumhuriyetin 2. Yüzyılında İstanbul Üniversitesi
Coğrafya Bölümü; Güçlü Yanlar, Fırsatlar
Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü: Gelenek ve Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu

Bilim Tarihi Lisans Eğitiminin Öncüsü Olarak Bilim Tarihi Bölümü: Tecrübeler ve Geleceğe Bakış Prof. Dr. Gülsün Umurtak
Arkeoloji Bölümü
Soru-Cevap

06 Aralık 2023 Çarşamba
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

VIII. Oturum
Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Soydan

Prof. Dr. Abdullah Kızılcık

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk

Geçmişten Bugüne Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Hasibe Kalkan

Tiyatro Bölümü’nden Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne

Prof. Dr. Ümit Konya

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliğine Katkıları
Soru-Cevap

Kahve İkramı

IX. Oturum
Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın

Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

Geçmişi Yaşatmak: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Ölmez

1923’ten Bugüne Türkiye’de ‘Türk Lehçeleri’ Öğretimi

Prof. Dr. Fethiye Erbay

2009’dan Günümüze İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü Soru-Cevap

X. Oturum
Edebiyat Fakültesi’nin Duayen Hocaları ve Türkiye’nin Bilimsel Gelişimine Katkıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Elmalı

Prof. Dr. Günay Kut

“Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır”

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Teoman Duralı: İnsan ve Filozof

İpek Çalışlar

Cumhuriyete Katkılarıyla Halide Edib

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Zamanının Ötesinde Bir Bilim Adamı: Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel Soru-Cevap

Kahve İkramı

XI. Oturum
Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi’nde Bilimsel Birikim ve Üretim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin Ozansoy

Prof. Dr. Hayati Develi

Cumhuriyet’in İlk Yüzyılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Dilbilimin Yolculuğu
Prof. Dr. Mahmut Karakuş
Garp Filolojilerinden Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne: Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Doksanıncı Yaşındaki Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Eğitiminin Anlamı ve Önemi

Prof. Dr. Emine İnanır

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü: Yakın Geçmişten Geleceğe “Fikirle, İlimle”

Prof. Dr. Arsun Uras

İstanbul Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün Dil ve Kültürlerarası İletişimde Geçmişte ve Gelecekteki Rolü ve Önemi
Soru-Cevap

Kahve İkramı

XII. Oturum
Üretken Bir Kurum Olarak Edebiyat Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer Bakırcı

Doç. Dr. Hüseyin Sarıkaya

Edebiyat Fakültesi’nde İslam Tetkikleri Enstitüsü’nün Tesisi ve İlmî Faaliyetleri

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Yılmaz

Dünden Bugüne Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr. Metin Ünver

Üretken Bilim İnsanı Hrand Andreasyan ve Çevirileriyle Türk Tarihine Katkıları

Paylaşmak Güzeldir