Turizm Endüstrisinde Yeni Bir Trend: Bleisure Seyahatler

Turizm Endüstrisinde Yeni Bir Trend: Bleisure Seyahatler
HG Editör
Posted on Şubat 20, 2024, 4:30 pm
5 mins

İnsanlar seyahatlere, sadece eğlence ve boş zaman motivasyonu ile değil aynı zamanda iş ve meslek ile ilgili çeşitli görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için de çıkmaktadır. Bu nedenle iş turizmi, turizmin en eski türleri arasında yer almaktadır Dünyada mesafelerin giderek küçüldüğü bir ortamda şirketlerin hizmetlerini dünya ile entegrasyonunu kurma ve koruma çabası giderek büyümektedir. 

Şirketler için dünya ile bağlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları iş seyahatleri de giderek önemli hale gelmektedir. Bunun için harcadıkları zaman ve ayırdıkları bütçeler artık onlar için daha önemli hale gelmekte ve çalışanlarını iş seyahatlerine göndermektedirler. Bu iş seyahatlerine katılan bireyler son zamanlarda, iş zamanları dışında seyahat ettikleri destinasyonda tatil denebilecek aktivite ve programlara da katılım sağlaması bleisure turizm kavramının doğmasını sağlamıştır. Bleisure turizm hem iş turizmi hem de eğlence ve boş zaman (leisure) turizmi kavramlarının birleşiminden doğmuştur. İş turizmi, bireylerin sadece iş amaçlı seyahate çıktıkları, eğlence ve boş zaman (leisure) turizmi ise bireylerin seyahatlere boş zaman ve eğlence arayışı ile çıktığı turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramın birleşimi olan bleisure turizm ise bireylerin hem iş hem de boş zaman niyetinin birleştirdiği turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Bleisure seyahatlere, işverenler, çalışanlarının morallerini yükseltmek için de göndermeyi tercih etmektedir. Bu seyahatler, çalışanların seyahatlerde kalış sürelerinin uzamasında, seyahatlerde aile ve arkadaşları bir araya getirerek yalnızlık duygusunun azalmasında birer araç olarak görülmektedir. Ayrıca boş zaman ve eğlence seyahatleri, çalışanların işle ilgili streslerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle iş seyahatinin olumsuz özeliklerini azaltarak, iş seyahatlerine eğlence unsuru ekleyen bleisure seyahatler, çalışanların motivasyonlarını artırmaktadır. 

Bleisure seyahatlerde bireyler iş dışında hem konakladıkları otel içerisinde hem de otel dışarında bleisure faaliyetlerine katılım sağlamaktadırlar.  İşlerini tamamlayan bleisure turistler otele geldikleri zaman otelin içerisindeki restoran, bar ve alacarte restoran, masaj, spa ve spor salonlarını kullanmakta ve çeşitli animasyon gösterilerine katılım sağlamaktadır. 

Bleisure turistlerin otel içerisinde daha fazla vakit geçirmeleri sağlanmasında otel işletmesinin ürün ve konsept çeşitliliği önem kazanmaktadır. Bunlara farklı gastronomi konseptlerinin yanında MICE programlarının zenginliği dahil edilebilmektedir. İyi bir bleisure otelinin misafirini, otel içerisinde vakit geçirmesine motive edebilecek zengin ve sıra dışı gastronomi aktiviteleri oluşturması gerekmektedir. Çünkü sıradan restoran, bar ve alacarte konsepti bleisure misafirleri otelde vakit geçirmelerine yetmemektedir. Bleisure turistler otel dışında da iş amaçlı harcanan sürenin geri kalanını şehir içinde harcayabilmektedir. Örneğin, şehir içinde ünlü restoranlara, halk pazarlarına, müzelere ve ören yerlerine ziyaretler gerçekleştirmektedirler.  

Bunun dışında akşamları konser, sinema, tiyatro, festival ve sergi gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere de katılım sağlayarak iş dışındaki zamanlarının eğlenceli geçmesini sağlamaktadırlar. Son yıllarda destinasyona özgü streetfood olarak adlandırılan sokak lezzetleri gibi gastronomi alanındaki değerler otel dışı faaliyetlerin çekiciliğini arttırabilmektedir. Bleisure turizmde bireyler hem otel içinde hem de otel dışında farklı aktivitelere katıldığı veya önemli çekiciliklere seyahatler gerçekleştirdiklerinden turizm işletmelerinin gelirlerinin artmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi iş turizminin önemli cazibe merkezi olan şehirlerimize daha çok bleisure turist çekebilmek için bu şehirlerin sahip olduğu gastronomi değerleri ve turizm çekiciliklerinin tanıtımları yapılmalıdır. Ayrıca çeşitli kültürel ve gastronomi festivallerinin, spor etkinliklerinin ve konserlerinin sayıları arttırılarak şehirlerin bleisure turistler için daha çekici hale gelmesi sağlanmalıdır. 

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.