SÜRDÜLEBİLİR TURİZMİN GELECEĞİ: YAPAY ZEKA VE İNOVASYONLA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

SÜRDÜLEBİLİR TURİZMİN GELECEĞİ: YAPAY ZEKA VE İNOVASYONUN ROLÜ
HG Editör
Posted on Nisan 03, 2024, 10:18 am
2 mins

Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin ve yapay zeka gibi güncel gelişmelerin temsiliyetini artırmak amacıyla kurulan Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD), 2024 Bahar Şurası’nın sonuç bildirgesini yayımladı. Bildirgede, yapay zeka destekli çözümlerin sürdürülebilir turizme olan etkileri değerlendirildi.

USTUD’un 2024 Bahar Şurası, 11 Mart’ta Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlendi. Şuraya, akademi, turizm, medya, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katıldı. Şurada, “Akıllı Turizm Destinasyonları”, “Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Işığında Geleceğin Sürdürülebilir Turizmi” ve “Önümüzdeki Turizm Sezonu İçin Sürdürülebilirlik Odağında Fırsatlar ve Öneriler” başlıkları altında deneyimler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Sonuç bildirgesinde, yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin sürdürülebilir turizme olası etkileri ve atılması gereken adımlar ele alındı. Yapay zekanın ve sanal gerçeklik teknolojilerinin turizmdeki tanınma ve uygulama alanlarının genişletilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, sürdürülebilir, akıllı ve dirençli turizm destinasyonlarının oluşturulmasında yeşil algoritmaların kullanımının gerekliliği üzerinde duruldu.

Bildirgede bilgi güvenliği ve gizliliğine de önem verildi. Tüm akılcı bilgi sistemlerinin yapay zeka ile entegre edilmesi gerekliliği belirtildi ve konukların rızası olmadan kişisel bilgilerinin kullanılmaması vurgulandı. Ayrıca, personel eğitiminden kişiselleştirilmiş önerilere kadar yapay zekânın sürdürülebilirlik sürecine katkısı üzerinde duruldu.

Bildirgede, turizm ekosisteminin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için yapay zeka destekli özel sigorta ve finansal çözümlerin geliştirilmesi gerekliliği de vurgulandı. Veri ve istatistik şeffaflığının da turizmin geleceği için önemli olduğu belirtildi. Geleceğin turizminde, veriye dayalı yönetişim sistemlerinin ve yeşil teknolojilerin hızla benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.