AUTHOR

Burçak ATAK

Burçak ATAK
TUROYD Genel Sekreteri

Selametle…

Kültür, cinsiyet, kişilik bozuklukları, demokrasi, sosyal eşitlik ve adalet, azınlık

Billahi dinlemiyoruz!

Bildiğinden mesul olursun.  Ankara ‘da “dinleme” görevindeki 10.000 kulağın mesuliyetini düşündüğümde gözümde