AUTHOR

Dr. Emel ADAMIŞ

Dr. Emel ADAMIŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde bitirdikten sonra 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılından beri alternatif ve sürdürülebilir turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda akademik çalışmalar ve AB destekli Bölgesel Kalkınma Ajansı projeleri yürütmektedir. Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Bilim ve Yayın Kurulu üyesidir. Turizm ve konaklama işletmeciliği odaklı olarak pazarlama, sosyal medya iletişimi akademik araştırma alanları arasındadır. Bursa ilinin marka şehir olması ve turizm potansiyeline yönelik çalışmaları bulunmaktadır.