AUTHOR

DR.Şule KIYCI

DR.Şule KIYCI
Dr. Şule Kıycı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO Kıycı, 1980’de Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamlamıştır. 2002 yılında Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Altı sene Mersin HiltonSA otelinde çalışmıştır. 2010 yılında “Bir imaj çeşidi olarak destinasyon imajı ve turizmde destinasyon imajının ölçülmesi” adlı teziyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ABD. yüksek Lisanstan mezun olmuştur. 2019 yılında “ Turist Yenilikçiliği ve algılanan riskin, yenilik algısı ve turistlerin yenilikçi otel tercihlerine etkisi üzerine bir uygulama” adlı teziyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ABD.’nda doktorasını tamamlamıştır. 2009 yılından beri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.