Module 5
HG Editör 25, Mar 10 mins
0 10 mins
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi
On ikinci kalkınma planında sektörümüzün rekabetçi ve hızla değişen talebi karşılayabilmesi için hizmet kalitesi iyileştirilmesine de önem verilmektedir. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için turizm işletmelerinde personelin mevcut becerilerinin geliştirmesi ve yeni beceriler edinmesi sağlanacaktır. Turizm liselerinde mesleki eğitim müfredatı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenecek ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilecektir. Ülkemiz turizminin önemli sorunu arasında yer alan sezonluk çalışma şartlarının yıl boyunca istihdama dönüşmesi ve çalışma koşullarında da iyileşmeye giderek nitelikli işgücünün sektörde sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için mevzuat değişikliği yapılacak ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.

Kalkınma planları ülkemizde 1963 yılından beri ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, adalet, vb. konularda gelişme ve kalkınmayı hedefleyen ve kamuda uygulanacak stratejileri belirleyen planlardır. Geçtiğimiz yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinatörlüğünde 2053 vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planları hazırlanmıştır.

Bu planların hazırlanma sürecinde ülkemizi geleceğe taşıyacak öncelikli konuları kapsayan 60 tane özel ihtisas komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonlar içerisinde turizm de yer almaktadır. Kalkınma planı sürecinde turizm ihtisas komisyonunda, ülkemizin turizm potansiyelinin kullanılmasını ve sürdürülebilir büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritası değerlendirilmiştir. Ayrıca 12. Kalkınma Planları Covid-19 salgını sonrası ilk plan olma niteliği taşımaktadır. 12. kalkınma planları turizm alanında uzmanlaşmış kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi ile birlikte hazırlanmıştır.  Turizm ihtisas komisyonunda akademisyenler, sektör ve kamu kuruluşları temsilcilerimiz bir araya gelerek ülkemizin 2024 2028 yılları arasındaki turizm hedef ve amaçlarını belirleyerek bu hedeflere ulaşılabilecek stratejileri oluşturmuşlardır. Turizm ihtisas komisyonunun öncelikli hedefi, turizmin çeşitlendirilerek on iki aya yayılması,  daha kaliteli hizmet sunulması, yüksek gelirli turistlerin ülkemize çekilmesi, sürdürülebilirliğe önem verilmesi, dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, ekonomik ve sosyal dengeli kalkınmaya önem verilerek rekabetçiliğin geliştirilmesidir.   Bu amaç doğrultusunda on ikinci kalkınma planlarında ülkemizin beş yıllık turizm politikaları belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı verileri incelendiğinde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2023’te bir önceki yıla göre %11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu. Ziyaretçilerin %13,5’ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Turizm…

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER KATEGORİLER

Module

6

On İkinci Kalkınma Planlarında (2024-2028) Turizm Politikaları
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

Kalkınma planları ülkemizde 1963 yılından beri ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, adalet, vb. konularda gelişme ve kalkınmayı hedefleyen ve kamuda uygulanacak stratejileri belirleyen planlardır. Geçtiğimiz yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinatörlüğünde 2053 vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planları hazırlanmıştır.

DÜNYA SKAL KONGRESİ YENİDEN TÜRKİYE’DE
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

Uluslararası Skal Kulübü’nün 2024 Dünya Kongresi’ni İzmir’e kazandıran Skal İzmir Kulübü, kongre hazırlıklarının yanı sıra tanıtım atağını sürdürüyor.

Skal İzmir Kulübü’nün İspanya’nın Malaga eyaletinde düzenlenen 2023 Dünya Kongresi’nde yaptığı İzmir…

GLOBEMEETS 2023 FOTOGRAFLAR
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

ELITEWORLD GO VAN HİZMETE GİRİYOR!
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu: “En yeni markamız ELITEWORLD GO ile Van’ın turizm hayatına bir yenilik daha getiriyoruz”

TravelShop Turkey, düzenlediği motivasyon toplantısında yeni sloganını belirledi
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

“DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ!”

Murtaza Kalender yaptığı konuşmada…

ÇORUM’LU HiTiTLER…
Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi

Dünyada, Gastronomi Trendleri daima gelişim gösterir. Sürekli yapılan yeniliklerde amaç; ülkelerin Gastronomi kültürlerini zenginleştirmenin yanı sıra turizm gelirlerini de artırmaktır.

Son yılların trendi ise; Antik şehir veya müzelerde, o döneme ait…