İSTTA, Coronavirüs konusunda konaklama sektörünü bilgilendiriyor. BULAŞICI HASTALIKLARI YÖNETME

HG Editör
Posted on Mart 10, 2020, 12:36 am
12 mins

Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye halihazırda bu konudaki en güvenli ülkelerden biri durumunda. Ancak konu turizm olunca global düşünüp, önlemleri önceden almak gerekiyor. İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) bu konuda sektör ilgililerini, özellikle de konaklama sektörünü bilgilendirmek amacıyla bir duyuru yayınladı. Duyuruda şüpheli durumunda ve tanı konulmasından sonra yapılması gerekenler bir bir sıralandı. İşte İstanbul Turizm Derneği’nin konaklama sektörü yöneticilerine bulaşıcı hastalıkları yönetme konusunda yardımcı olabilecek araştırma sonuçları.

Coronavirüs konusunda konaklama sektörünü bilgilendiriyor

BULAŞICI HASTALIKLARI YÖNETME

Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye halihazırda bu konudaki en güvenli ülkelerden biri durumunda. Ancak konu turizm olunca global düşünüp, önlemleri önceden almak gerekiyor. İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) bu konuda sektör ilgililerini, özellikle de konaklama sektörünü bilgilendirmek amacıyla bir duyuru yayınladı. Duyuruda şüpheli durumunda ve tanı konulmasından sonra yapılması gerekenler bir bir sıralandı. İşte İstanbul Turizm Derneği’nin konaklama sektörü yöneticilerine bulaşıcı hastalıkları yönetme konusunda yardımcı olabilecek araştırma sonuçları.

Bulaşıcı hastalıklar (şüphelenilen veya onaylanan)

Uyarı

Bu rehber, hassas durumları yönetme konusunda yardımcı olacaktır.

Burada sunulan öneriler, belirtilen sırayla ya da durumun gerektirdiği şekilde farklı bir sırayla yerine getirilebilir.

Hızlı hareket etmek gereklidir: ilk bir saat hayati önem taşır.

En önemli öncelik, etkili aksiyon almaktır.

Hassas durumları yönetmek, organizasyonun tüm seviyelerini içeren bir ekip çalışmasıdır.

Tanım: Bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren veya bu tür hastalıktan muzdarip otel misafirleri veya çalışanları (menenjit, Alman kızamığı, suçiçeği, SARS, kuş gribi, vb.).

 >> Bulaşıcı bir hastalıktan şüpheleniliyorsa

Güvenlik önlemleri

Hastalananları izole edin.

Hastalananlarla temas etmiş olma olasılığı taşıyan kişileri tespit edin.

Kontamine olmuş olması muhtemel alanlara girişi kısıtlayın.

Misafirin odası gibi.

İlgili hizmet kollarını bilgilendirin (doktor, çevre sağlık görevlileri vb.)

Doktordan olay yerine gelmesini isteyin veya çevre sağlık görevlileri ile iletişime geçin.

Sağlık personeli tarafından yapılan önerilerle ilgili yazılı belgeleri saklamayı unutmayın.

İletişimi ve potansiyel medya baskısını yönetin

Ülke/bölge İletişim Departmanı ile iletişime geçin ve ilgili talimatlarını izleyin.

Özel talimatları beklerken:

Yorum yapmaktan kaçının. Sorularla başa çıkmak için aşağıdaki yanıt kullanılabilir:

Olası tüm önlemleri alıyoruz ve gerekli tüm bilgileri toplama sürecindeyiz. Size mümkün olan en kısa sürede bilgi vereceğiz.

Medyadan sürekli soru gelse bile, herhangi bir görüşmeyi kabul etmemeniz ve İletişim Departmanından talimatlar alınana kadar bekletme mesajını” tekrarlamanız önerilir.

Personelinize de bu yönergeyi hatırlatın.

Medya için uygun, ayrı bir bekleme alanı sağlayın.

Santralde/resepsiyonda gelen çağrıları kontrol edin (çağrı yönlendirme veya iletişim bilgilerinin toplanması).

Olay içerisinde uyuz hastalığı varsa, Uyuz kılavuzuna bakınız.

>> Bulaşma riski teyit edildikten sonra

Çevre sağlığı görevlilerine bildirimde bulunun

Kriz Komitesi’ni görevlendirin, sonraki adımları koordine etmek için üyelerle bir toplantı yapın.

Hastalananlar için yardım organize edin

Acil durum servislerini ve yetkilileri karşılayacak ve yönlendirecek bir personel görevlendirin.

Hastalanan kişiler hakkında önemli bilgileri toplayın.

İsim, adres, iletişim kurulacak kişiler, tıbbi bilgiler vb.

Otelde iseler, mağdurun ailesiyle/arkadaşlarıyla (özellikle çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinler) ilgilenilmelerini sağlayın.

Otel personelini bilgilendirin.

Söylentileri önlemek için gerçeklere bağlı kalın.

Medya veya diğer konuklar tarafından kendilerine soru sorulduğunda yorum yapmamaları gerektiğini hatırlatın.

Acil durum müdürü ve ülke/bölge kriz koordinatörüne rapor verin

Mümkün olan en kısa sürede ülke/bölge yönetimi (personel etkilenmişse acil durum birim müdürü ve İK) ve ülke/bölge merkezindeki kriz koordinatörü ile irtibata geçin.

            Bu taraflara ulaşamazsanız, ülke veya dünya çapında kriz durumları için +33 609 100 200 (7/24) numarası üzerinden Dünya Çapında Kriz Komitesi ile irtibata geçin.

Durumu, irtibat kurulacak kişi ile değerlendirin:

Enfeksiyonun varsayılan nedeni nedir?

Kaç otel misafiri ve personeli enfeksiyon kaptı? Kaç tanesinin enfeksiyon kapması olası?

Hastalanan kişiler arasında herhangi bir özel durumlu kişi (hamile, bebek, yaşlı vb.) var mı?

Hastaneye giriş yapan var mı?

Otel işletmesi, diğer konuklar veya çalışanlar üzerindeki etkisi nedir?

Etkilenen kişi ya da ailesinden veya arkadaşlarından biri ünlü bir kişi mi [1]?

Medya ilgili veya medya mensupları olaya dahil mi?

İletişimi ve potansiyel medya baskısını yönetin

Ülke/bölge İletişim Departmanı ile iletişime geçin ve ilgili talimatlarını izleyin.

Özel talimatları beklerken:

Yorum yapmaktan kaçının. Sorularla başa çıkmak için aşağıdaki yanıt kullanılabilir:

Çevre sağlığı görevlileri ile yakın çalışıyoruz ve bu koşullar altında olağan önlemleri aldık. Gerekli önlemler alındıktan sonra, bunu yapacak bir pozisyonda olduğumuzda sizi bilgilendireceğiz. 

Medyadan sürekli soru gelse bile, herhangi bir görüşmeyi kabul etmemeniz ve İletişim Departmanından talimatlar alınana kadar bekletme mesajını” tekrarlamanız önerilir.

Personelinize de bu yönergeyi hatırlatın.

Medya için uygun, ayrı bir bekleme alanı sağlayın.

Santralde/resepsiyonda gelen çağrıları kontrol edin (çağrı yönlendirme veya iletişim bilgilerinin toplanması).

Olayı yönetin

Olası ilk fırsatta seyir (olay) defterini tutmaya başlayın.

 Olayları, alınan kararları, atılan adımları ve olaya dâhil olan kişilerin adlarını, olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı şekilde kaydedin.

Sahadaki işlemlere katılan kişilerin kimliğini (acil servisler hariç) mutlaka kaydedin.

 Hastalanan şahıs kendisi yapamazsa, şahısla anlaşarak:

Yerel yönetmelikler gerektiriyorsa, polis aileyi bilgilendirecektir.

Özel yönetmeliklerin yokluğunda ve polisle anlaşmaya varmış olmak kaydıyla, GM (veya bir çalışan için ülke İK Departmanı):

Aileyi, ülke vatandaşı olan bir misafir veya çalışan hakkında bilgilendirecektir.

Aile ile temasa geçmesi için, misafir veya çalışanın vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluğu veya elçiliği ile bağlantıya geçecektir.

Organize bir gezi söz konusu olduğunda, gezi organizatörü veya tur operatörü ile birlikte aileyi bilgilendirecektir.

Yukarıda tarif edilen çeşitli durumlarda, resepsiyona bağlanmadan GM ile bağlantı kurulabilecek direkt bir telefon numarası iletin.

Gerçeklere bağlı kalın.

Etkilenen şahsın ailesinin/arkadaşlarının otele gitmeleri durumunda, onlarla ilgilenildiğinden emin olun.

Odalarında kalmak zorunda olanların öğünlerini ayarlayın.

Mağdurun kişisel eşyalarının güvende tutulmasını sağlayın.

Bir yöneticinin ve muhtemelen bir polis memurunun veya acil durum servis üyesinin huzurunda, hastalanan mağdurun kişisel eşyalarının dökümünü çıkarın.

 >> Durumun gözlemlenmesi

Olayların, kararların ve eylemlerin denetim geçmişini kaydedin

Kayıt defterini güncellemeye devam edin ve olayın yönetimi ile ilgili tüm dokümanları güvende tutun.

            (Herhangi bir yasal işlem olması durumunda lazım olacaktır.)

Otel doktoru veya tıbbi kurumların tüm önerilerine uyun.

Kalifiye sağlık personeli tarafından yapılan önerilerle ilgili yazılı belgeleri saklamayı unutmayın.

Konukları ve personeli, bilinen gerçeklerle düzenli olarak bilgilendirin.

Misafirlerden ve çalışanlardan faydalı olabilecek tanık ifadeleri alın ve bunları derleyin.

İletişim bilgilerini not edin: tam ad, adres ve telefon numaraları gibi (tanık ifadesi kılavuz şablonuna bakın).

Bir sigorta şirketi ve/veya aracı kuruma yönelik talepte bulunun.

Geleceğe dönük düzenlemelerle hastalanan şahıslara destek olun.

Hastanede yatma (veya hastalık izni) durumunda düzenli güncellemeler alın.

Usule ilişkin konularda hastalanan şahsa yardım ve destek sunun.

Örneğin, tıbbi konsültasyonlar, havaalanı transferi, ülkesine geri gönderme vb. gibi alanlarda destek sunun.

Sunulan yardımı kanıtlayan belgeleri saklamayı unutmayın.

İhtiyacı olabilecek personele ve misafirlere danışmanlık hizmeti sunun.

Sunulan yardımı kanıtlayan belgeleri saklamayı unutmayın.

Söz konusu ülkede geçerliyse, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi toplantısı düzenleyin.

Not: Oteller giriş bölümüne termal kameralar yerleştirerek de önlem alabilir.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.