“Ankara, Turizmin de Başkenti olacak!”

HG Editör
Posted on Mart 17, 2022, 4:24 pm
12 mins

Mansur Yavaş’tan Hotel Gazetesi’ne Özel Açıklama

Başkent Ankara, Türk turizmine yön veren uluslararası dev bir organizasyona, 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına ev sahipliği yaparken, bu organizasyona özel sayımızda ev sahibi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’tan görüş istedik. Sayın Yavaş, konuya sorumluluk alanına giren tüm olaylara olan duyarlılık ve ciddiyetiyle ele aldı. Başkan Yavaş; Başkent’in tarihi, önemi, belediye olarak turizme yönelik hedefleri ve turizm STK’larına yaptığı çağrısıyla oldukça ayrıntılı bir yazı kaleme aldı. Sayın Yavaş’a, turizm sektörüne, Ankara ve Türkiye için çok büyük önem taşıyan 5. TravelExpo’ya destekleri, özellikle de turizm sektörünün sesi Hotel Gazetesi’nin bu talebine yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz. 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Ankara, yaklaşık yüz yıldır, Cumhuriyet’e başkentlik yapmaktadır. Bununla birlikte Ankara, bir kent olarak, Cumhuriyet’in öncesine uzanan bir tarihe sahiptir.

Kökleri yüzyıllara dayanan bir uygarlık merkezidir Ankara. Hititler, Ankuva, Galatlar, Ankyra demişler; Engürü diyeni de vardır. Daha 1. yüzyılın başında Roma İmparatorluğu’nun en büyük ve en görkemli üç şehrinden biri olarak tarihe geçen de Ankara’dır.

Savaşlardan ve salgın hastalıklardan derinden etkilenmiş ve eski görkemini yitirmiş olsa da ruhunu korumuş bir kenttir Ankara.  Hiç çaresiz olmamıştır; devletin elinin uzanamadığı zamanlar Ahiler çıkmıştır ortaya ve tarihe geçen Ahi Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.

Ankara, Son Kaledir

Mustafa Kemal’e kapılarını açması da kökünü tarihin derinliklerinden alan bu azim ve kararlılığındandır. Ülkemiz, kuzeyden güneye, doğudan batıya işgal altındayken ulusal kurtuluş savaşına tereddütsüz ev sahibi olması da bundandır; bu kararlılığıyla da düşman ordularına geçit vermeyen son kale olma onuruna erişmesi de…

Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ev sahibidir Ankara. Kurtuluşa ve kuruluşa önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’ü hemşehrisi olarak bağrına basacak kadar vefalı; kurucu kadroların başkent ilan etmesiyle de hak ettiği konuma erişmiş mücadele kararlılığı yüksek bir kenttir. 

Bu özelliğiyle Ankara, sıradan bir başkent değildir, milletimizin bağımsızlık tutkusunun peşinden gitmek için gösterdiği azmin ve inancın simgesidir. Yokluk ve imkansızlıklar içinde olunsa dahi neler yapılabileceğinin en somut göstergesidir Ankara. 

Bir milletin istediğinde neleri yapılabileceğinin simgesidir burası. O azim ve kararlılık, bir gelenektir Ankara için; dün olduğu gibi bugün de sürüyor. 

Cumhuriyet’imizin kuruluş sürecinin ev sahibidir Ankara.

Ankara’yı Tarihiyle Tanıştırmak İstiyoruz

31 Mart 2019 tarihinden sonra Ankara’yı, dünya başkentleriyle yarışır bir hale gelmek için çok yönlü bir uğraş içindeyiz. Siyasetin başkenti olan Ankara’yı, kültürün, sanatın, turizmin, tarımın, eğitimin ve sağlığın başkenti yapmak için üzerimize düşeni yapıyoruz.

Biz istiyoruz ki Ankara, kendi tarihiyle tanışsın. Tarihle tanışsın ki ufkunu açsın ve geleceği kucaklasın. Bu nedenle ‘eski Ankara’yı, tarihi kimliğine uygun bir biçime kavuşturacak restorasyon çalışmalarına başladık. 

Ankara Kalesi İç kaleyi sağlıklılaştırmak için iki etap halinde başlattığımız çalışmaların birinci etabında 87 binanın restorasyonunu tamamladık. İkinci etap kapsamında da 73 yapının restorasyon çalışmalarına başladık.  Tarihi dokusuna zarar vermeden Ankara Kalesi’ne yeni bir kimlik kazandırmayı ve böylece turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü kale bizim, tarihi mirasımızdır ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. 

Bizim sorumluluğumuzun tarihi, toplumsal ve güncel üç boyutu var. Ankaralıların gündelik hayatını kolaylaştırmak için adım atarken, tarihimizi de titizlikle korumak istiyoruz. Ankara’mızın kent kimliğini öne çıkarmak için çalışırken, toplumsal ortak faydanın elde edilmesini de amaçlıyoruz. 

Biliyoruz ki tarihin izinden giderek ‘Eski Ankara’yı canlandırmak, bizim sorumluluk alanımızdadır; biz sorumluluğumuzu yerine getirirken Ankaralıların da daha fazla gelir elde etmesini, daha fazla istihdam imkanına kavuşmalarını hedefliyoruz. Bunun için ilkesel olarak her kurum ile işbirliği yapmayı benimsemiş bir yönetim modeline sahibiz. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızı, Ankara’yı turizmin başkentine dönüştürme çalışmalarımızda da uyguluyoruz.

Tarih Turizmini Canlandırmak İstiyoruz

Ankara, kurtuluş savaşı yıllarında ve Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında kısıtlı imkanlarla imkansızlıkları başarmış bir başkenttir. Bu geleneğin mirasını devralmış bir yönetim olarak, biz de Ankara’nın sanayisini, turizmini, kırsal kalkınmasını, sanatını ve kültürünü geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için aralıksız çalışıyoruz. Amacımız, tarihsel ve kültürel sorumluluklarımızı hiç unutmadan, Ankara’yı ‘başkent’ hüviyetine yakışacak şekilde geleceğe taşımaktır. Tarih turizmini öne çıkartacak çok yönlü çalışmalarla, Ankara’yı, tarihine uygun bir konuma getirmekte kararlıyız.

Bu çalışmalardan biri de, “Ulus 100. Yıl ve Yakın Çevresi Fikir Projesi”dir. Atıl hale gelen 100. Yıl Çarşısını ve yakın çevresini yenilemek ve gelecek kuşaklara aktarmak için ulusal çapta fikir yarışması açtık. Bir diğeri, “Anafartalar Caddesi İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi”dir. 

Frigliler döneminden beri merkez konumunda olan ve Ankara’da yaşayan bütün uygarlıkların izlerini taşıyan Anafartalar Caddesi’ni ve Ulus’u, bir çöküntü alanı olmaktan çıkartıp bir albeni odağına dönüştürmek istiyoruz. 

Dikmen Çaldağ Tepesi’ne inşa edilecek anıt için “2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” için başvuru sürecini başlattığımız gibi her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Atatürk’ün ebedi istirahatgahının çevresini de Atamıza uygun bir biçimde dizayn ettik. Yarışmaya katılmak isteyenler, “https://yarismayla.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ulaşabilirler.

Öte yandan hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde Karacaahmet Türbesi, Hasan Ali Ağa Çeşmesi, Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi ile Kazancı Baba Türbesi gibi pek çok tarihi çeşme, çamaşırhane ve türbe var.  Örneğin Polatlı Gedikli Mahallesi’nde bulunan Hasan Ali Ağa Çeşmesi, üzerindeki kitabeye göre 1319 yılında yapılmış.    20. Yüzyılın başında inşa edilen Kahramankazan Yassıören Çamaşırhanesi  ve Çeşmesi, 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kalecik Kazancı Baba Türbesi’ni (Karkıncı Baba)  ve 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Karacaahmet Türbesini de tarafımızdan aslına uygun bir biçimde yenileme çalışmalarına başladık. Kaybolup gitmesini önlemek ve gelecek kuşaklara bırakmak için günümüze kazandırıyoruz. 

Ortak Aklı Önemsiyoruz

Böylece Ankara’nın geçmişine ışık tutan kadim tarihinin sembolleri olan mekânları yeniden ayağa kaldırmak ve ulusal ve uluslararası alanda birer albeni odağı haline dönüşmesi sağlayarak, kent turizmini canlandırmak istiyoruz.

Bunları yaparken, katılımcı olmaktan asla vazgeçmiyoruz. Başta Ankara Kent Konseyi olmak üzere odalar, üniversiteler ve STK’larla “ortak akıl” oluşturmayı ilke edinmiş bulunuyoruz. Akademisyen ve tarihçilerin rehberliğinden yararlanıyoruz. Amacımız basit bir inşaat yenilemesi değil, tarihe dokunmaktır.

Bizim tarihimizi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevimiz olduğu gibi Ankara’nın, Ankara’da yaşayanlara tanıtılması gibi güncel bir görevimiz de var. Normalleşmenin başlamışına paralel olarak, daha önce gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerimiz ve mesleki eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara’mızın dört bir yanına düzenlemiş olduğumuz ücretsiz ilçe gezilerimize başladık. Böylece hem Ankara, Ankaralılar tarafından keşfedilmiş hem de esnafımızın yüzü gülmüş olacak.

hotelrunner hotelgazetesi hemen başla
https://hotelrunner.com/tr/ozellikler/otel-yonetim-sistemi?pk_campaign=hotel-gzt
Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.