“iSTANBUL TURiZMDE 2019 YILININ TRENDİNİ YAKALADI”

HG Editör
Posted on Haziran 14, 2022, 1:39 pm
14 mins

İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer, 2022’nin ilk çeyreğindeki rakamları açıkladı: 

İSTANBUL TURİZM PLATFORMU DİREKTÖRÜ ÖZCAN BİÇER

Biçer, Hotel Gazetesi’ne verdiği röportajda, A’dan Z’ye İstanbul Turizm Platformu’nu, kuruluş amacını, hedeflerini ve yapısını, İstanbul’un turizmdeki geleceğine ilişkin beklentilerini anlattı.   

İstanbul için turizmin önemi ve potansiyeli nedir?

Küresel GSYİH›nın %10,4›ünü oluşturan Seyahat ve Turizm sektörü, istihdam yaratmak, ihracatı artırmak ve dünya çapında refah yaratmak adına küresel ekonominin temel taşlarından biridir. Aynı zamanda, yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltma, kültürü koruma, somut ve somut olmayan mirası koruma, cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği artırma kapasitesine sahip dönüştürücü bir araçtır. 

Ekonominin %25-30’unu oluşturan 300 bine yakın istihdam sağlayan turizm sektörü hem küresel hem kent ölçeğinde hala talep görüyor. 

Kendi kendini marka haline getirmiş olan İstanbul şehri, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, dünyanın içinden deniz geçen tek şehridir. Dünya turizminde öncelikli tercihler arasında olan bir turizm cazibe merkezidir.

İstanbul’da turizm sektörü, hem ekonomik hem de sosyal alanda derinlemesine hissedilmesi sebebiyle, potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizm gelirlerinden daha fazla pay almasına öncelik verilmesi açıkça ortadadır.

Dünya Turizm Örgütü; 50 dünya kentini turizm niteliklerine göre 75 başlıkta irdelemiştir. Kentsel Hazırlık skoru araştırmasında İstanbul ve Delhi’nin gelecek 10 yılda en yüksek ziyaretçi artışı gerçekleşecek şehirler olacağı öngörülmüştür. 

2019 verilerine göre İstanbul en çok uluslararası ziyaretçi alan şehirler arasında dünyada 8. sıradadır.

Son 2 yıldır tüm dünya ile birlikte ülkemiz de turizm sektörünün son derece olumsuz etkilendiği zorlu bir süreçten geçmektedir. Pandemi ile birlikte seyahat kısıtlarının oluşması ve elverişsiz sağlık koşulları sonucunda ziyaretçi sayıları 2020 yılı için % 66 oranında ciddi bir düşüş göstermiştir. 

2021’de toplam 25 milyon ziyaretçi Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul’un bu ziyaretçi sayısındaki payı %36’dır. 2022’nin ilk çeyreğinde İstanbul, geçen yıl aynı dönem ziyaretçi sayısına göre %140 artış göstermiştir. Son 3 yıllık verilere göre, Türkiye ziyaretçilerinin yaklaşık %35-40 kadarı İstanbul’u ziyaret etmekte iken, 2022 yılının ilk çeyreğinde bu payın yaklaşık %67’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Bu durumda görülmektedir ki 2022 yılı Mart ayı itibari ile 2019 yılındaki ziyaretçi sayılarını tekrar yakalamaya yönelik bir trend başlamıştır. 

TripAdvisor yetkilileriyle yapılan görüşmede 2021 Ocak –  Aralık ayları arasında Küresel TripAdvisor kullanıcılarının üç ana kategoride 5 üzerinden değerlendirme yapmıştır. Bu puanlamaya göre İstanbul, Avrupa şehirleri arasında Roma, Paris, Madrid ve Barcelona ile kıyaslandığında konaklamada 4.54, tarihi ve turistik mekânlarda 4.71, yeme içmede 4.57 puanla tüm kategorilerde ortalama 4.59 puan alarak 1. sırada yer almıştır.

İstanbul Turizm Platformu ne zaman, nasıl kuruldu?

İstanbul Turizm Platformu olarak, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu›nun talimatıyla Haziran 2019›dan itibaren çalışmalara başladık ve kuruluşumuzu, 18 Kasım 2019 tarihinde “İstanbul Senin Turizm Geleceğin” sloganıyla İBB yönetimi ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği Tanıtım Toplantısıyla kamuoyuna duyurduk. 20 Ocak 2020 tarihinde üniversite, STK, özel sektör, kamu temsilcileri ve uzmanların katılımıyla İstanbul Turizm Çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştayda turizm sektörünün problemlerini, bu problemlere yönelik çözüm önerilerini ve turizmin geleceğini tartıştık. Çalıştay sonucunda 100 proje ortaya çıktı ve bu projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

İstanbul Turizm Platformu yapısı nedir? Turizm sektörü ile nasıl bir iletişiminiz var?

İstanbul Turizm Platformu, 258 kurumdan 370 temsilciyi bünyesinde barındıran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile turizm sektörü arasında bağlantı kuran bir yapıdır. Danışma Kurulu, Koordinasyon Kurulu ve 24 Turizm Komisyonundan oluşur. İstanbul Turizm Platformu Komisyonları ve kurulları ile birlikte toplam 20 bin kişi/saat toplantı gerçekleştirmiştir.  

Kurullar; TÜRSAB, TÜROB, TTYD, İRO, TURYİD gibi önemli turizm sektör örgütü yönetim kurulu üyelerinden, İBB yöneticilerinden ve turizm sektörünün önde gelen isimlerinden oluşur.

Komisyonlar; Akıllı Turizm, Alışveriş Turizmi, Çevre ve Alternatif Turizm, Destinasyon Yönetimi, Eğitim Turizmi, Engelsiz Turizm, Event Turizmi, Festival Turizmi, Fuar Turizmi, Gastronomi ve Eğlence, Güvenlik, İlçe Belediyeleri Komisyonu, İnanç Turizmi, İstanbul Rotaları, Kongre Turizmi, Kruvaziyer ve Deniz Turizmi, Kültür Sanat, Kültürel Miras, Pazarlama ve Tanıtım, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Tarihi Çarşılar, Turizmde İnsan Kaynağı, Yönetim ve Organizasyon Komisyonlarıdır.

İstanbul’da turizmin altyapısını oluşturacak projeleriniz nelerdir?

Tamamlanmış Etkinlik ve Çalışmalar 

≒ Sağlıkçılarımızla Birlikte Başaracağız Projesi: Başvuru yapan 3371 tanesine 216.290 gecelik ücretsiz konaklama desteği sağlandı. 

≒ Ace of Mice ve Gastro Show: 2013 yılından itibaren her yıl düzenlediği fuar 28-30 Haziran 2021’de, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İBB Turizm Müdürlüğü ile birlikte İTP olarak standda yerimizi aldık. 

≒ İstanbul Turizm Platformu, EMITT, TIF, Gastroekonomi Zirvesi, TÜRSAB Turizm Forumu gibi turizmde önde gelen etkinliklerine katılım sağlar. 

≒ Türkiye turizminin %73’ünü kapsayan 11 Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüklerinin katılımıyla yerel ve ulusal düzeyde ortak bir turizm vizyonu geliştirmek ve sürdürülebilir turizm politikaları üretmek amacıyla 1.si 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul’da bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay sonucunda büyükşehir belediyeleri ülkemizde turizmin geleceğini birlikte düşünmek amacıyla 11 maddelik bir sonuç bildirisi yayınlandı.  11 Büyükşehir Belediyesi Turizm Birimleri 2. çalıştayı Hatay’da gerçekleşti. Yerel yönetimlerle olan etki üzerine “ortak strateji” oluşturulması ve bölgesel olarak turist trafiği yaratılmalıdır. Anti-demokratik ve rant esaslı uygulamalar bu durumdan zarar gören yerel yönetimlerin bir arada düşünmesi ve çözüm üretmesiyle aşılmalıdır.

≒ Tarihi Yarımada Turistik Ulaşım Analizi: Sektör örgütü, kurumlar ve ilgili diğer paydaşlar ile Tarihi Yarımada Ulaşımının ve genel sorunlarının ele alınacağı çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştay sonucunda 9 bölgeden oluşan Tarihi Yarımada Bölge Platformları oluşturulmuştur. 

≒ Delice Network Üyeliği 

≒ ENAT Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı Üyeliği

≒ CRC Bisikletçiler için Şehirler ve Bölgeler Üyeliği

Katkı Sunulan Çalışmalar

İstanbul Turizm Platformu olarak İBB’nin yürütmüş olduğu turizme değen bütün projelerde destek olmayı sektörel analiz ile sektörel çözüm sağlamayı amaçlıyoruz. 

≒ Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

≒ Salacak Kentsel Tasarım Yarışması

≒ Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

≒ Taksim Kentsel Tasarım Yarışması 

≒ Adalar Strateji Belgesi 

≒ Kuzguncuk Senin Buluşmaları

≒ Unesco İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Danışma Kurulu Toplantısı

≒ Laleli Yayalaştırma Projesi

≒ Yenikapı Dolgu Alanı Projesi

≒ İETT Müzesi yer seçimi

≒ İsbike çocuk bisikletleri

≒ Spor Ana Planı

≒ Deniz Ulaşımı Ana Planına turistik taşımacılık yapan kurumların entegre edilmesi 

≒ Bus for Us: Busforus projesi, İTP Danışma Kurulunca 25 Nisan 2021 tarihinde gündeme alınmıştır. İBB Ulaşım DB, Ulaşım İstanbul, İBB Turizm Müdürlüğü, İSMEK, BİMTAŞ ve Öykü Ajans olarak belirlenen proje paydaşlarıyla projeyi hayata geçmiştir. 17 Ocak 2022 itibari ile Ulaşım İstanbul’a ait turistik otobüsler hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır.

Devam Eden Çalışmalar

≒ İstanbul Turizm Envanteri: İstanbul Turizm envanterinin dijital ortamda kayıt altına alınması çalışmalarına hızla başlanmış ve kısa zamanda tamamlanacaktır. Elde edilen bu büyük veri, kentimiz için turizmin yol haritasını ortaya koyacak olan, İstanbul Turizm Master Planı çalışmamızda kullanılacaktır.

≒ City Information

 ≒ Taksim  ( Maksem’de pilot uygulama başladı. )

≒ Galataport (Anlaşması yapıldı.)

≒ Yapılması planlanan noktalar:

≒ Haliçport

≒ Sahiba Gökçen Havalimanı

≒ İstanbul Havalimanı

≒ Adalar

≒ Sultanahmet

≒ Kadıköy

≒ Üsküdar

≒ Beşiktaş

≒ Komşu Belediyeler ile işbirlikleri sağlanması

≒ İstanbul Geneli Yat Marinaları ve Tekne Parkları Mevcut Durum ve İlave Kapasite İhtiyacı konulu İBB Deniz Birimleri Toplantısı gerçekleşmiştir. 12 Müdürlük 3 İştirak şirketi katkı sağlamıştır. 

≒ Günlük acil krizler için ilgili birimler ile iletişimi sağlar. Örneğin; İstanbul kartların gayri resmi satışlarının engellenmesi, Lale Festivalinde yönlendirme tabelalarına yabancı dil eklenmesi, Sultanahmet’te turistlerin maruz kaldığı olumsuz durumlarda zabıta desteği sağlanması, Kabataş’ta turist teknelerinin yapılan müdahalenin engellenmesi. 

≒ Enstitü İstanbul ve Bölgesel İstihdam Ofislerini sektör temsilcileri ile bir araya getirerek Turizmde İstihdam Konulu toplantılar düzenleyerek turizm personel eğitimi ve istihdamına katkıda bulunmak. 

Planlanan Çalışmalar

≒ İstanbul Kalite Programı

≒ Belgeli tesisler

≒ Denetim mekanizması

≒ Yeme-İçme,

≒ Konaklama,

≒ Sağlık tesislerinin,

≒ Transfer servislerinin stan dartlarının belirlenmesi ve test edilmesi (taksiler, D2 taşıma belgeli araçlar)

≒ Çalışanlara dil ve hitabet eğitimi

≒ Anında müdahale için şikâyet hattı

≒ Turistik Kentsel Mobilyalar 

≒ Hissedilebilir İstanbul

≒ Enstitü İstanbul (İSMEK) 

     Turizm Eğitimi

≒ Ulaşım Akademisi 

≒ Deniz Hop on hop off

≒ HeliTur 

≒ Sultanahmet Meydanı ve Çevre        Tasarımı

≒ İstanbul Turizm Rotaları Projesi

≒ İstanbul Turizm Master Planı Revizyonu

≒ İstanbul Turizm Tanıtım

Kampanyası

≒ İstanbul Turizm Aplikasyonu

≒ İBB Miras Restorasyon çalışmalarına turistler ve turist rehberleri için turlar

hotelrunner hotel gazetesi
Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.