TÜRSAB’DA SEÇİM ATMOSFERİ YOĞUNLAŞTI!

TÜRSAB’DA SEÇİM ATMOSFERİ YOĞUNLAŞTI!
Hotel Gazetesi
Posted on Eylül 03, 2022, 4:59 am
19 mins

Bölge Temsil Kurulu Seçimlerinin tarihleri belirlenirken, bu seçimlere ilişkin esaslar resmi siteden yayımlandı.

Aralık ayında 25’inci Olağan Genel Kurulu’nu yapacak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde, seçim süreci hız kazandı. Yönetmeliğin 14. Maddesi hükmü gereği yapılması gereken Bölge Temsil Kurulu Seçimlerinin tarihleri belirlenirken bu seçimlerin 3 Ekim’de başlayıp 27 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

TÜRSAB’ın resmi sitesinden yapılan açıklama ile bölgelere göre seçim tarihleri ve Bölge Temsil Kurulları seçimlerine ilişkin esaslar da yayımlandı. 

TÜRSAB’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Değerli Üyeler,

03.06.2018 tarih ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde bulunan “Bölge Temsil Kurulu seçimleri, Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir.” hükmü gereğince Bölge Temsil Kurulu Seçimleri; TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun 30.08.2022 tarihli Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar ile aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, seçim gündemi ile Bölge Temsil Kurullarının kurulu oldukları yerde gerçekleştirilecektir. Seçimlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla farklı bir adreste yapılmasının gerekli görülmesi halinde seçimlerin yapılacağı adres ayrıca duyurulacaktır.

BÖLGE TEMSİL KURULUSEÇİM TARİHİSAAT
Adana Bölge Temsil Kurulu10 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Akdeniz Bölge Temsil Kurulu5 Ekim 2022 Çarşamba      10.00 – 16.00
Alanya Bölge Temsil Kurulu3 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Aydın Bölge Temsil Kurulu9 Ekim 2022 Pazar10.00 – 14.00
Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu3 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu4 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00
Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu12 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 14.00
Bodrum Bölge Temsil Kurulu8 Ekim 2022 Cumartesi10.00 – 14.00
Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Kurulu10 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu3 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu5 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 14.00
Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu13 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 14.00
Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu10 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Erciyes Bölge Temsil Kurulu6 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 14.00
Eskişehir Bölge Temsil Kurulu9 Ekim 2022 Pazar10.00 – 14.00
GAP Bölge Temsil Kurulu3 Ekim 2022 Pazartesi10.00 – 14.00
Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu8 Ekim 2022 Cumartesi10.00 – 14.00
Harput Bölge Temsil Kurulu5 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 14.00
Hatay Bölge Temsil Kurulu11 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00
İstanbul-Asya Bölge Temsil Kurulu26 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 16.00
İstanbul-Avrupa Bölge Temsil Kurulu27 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 16.00
İstanbul-Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu27 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 16.00
İstanbul-Fatih Bölge Temsil Kurulu26 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 16.00
İstanbul-Şişli Bölge Temsil Kurulu26 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 16.00
İzmir Bölge Temsil Kurulu6 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 16.00
Kapadokya Bölge Temsil Kurulu7 Ekim 2022 Cuma10.00 – 16.00
Kemer Bölge Temsil Kurulu6 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 14.00
Konya Bölge Temsil Kurulu8 Ekim 2022 Cumartesi10.00 – 14.00
Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu4 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00
Manavgat Side Bölge Temsil Kurulu4 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00
Marmaris Bölge Temsil Kurulu5 Ekim 2022 Çarşamba10.00 – 14.00
Mersin Bölge Temsil Kurulu9 Ekim 2022 Pazar10.00 – 14.00
Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu4 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00
Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu11 Ekim 2022 Salı10.00 – 16.00
Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu6 Ekim 2022 Perşembe10.00 – 14.00
Pamukkale Bölge Temsil Kurulu7 Ekim 2022 Cuma10.00 – 16.00
Trakya Bölge Temsil Kurulu11 Ekim 2022 Salı10.00 – 14.00

Bu çerçevede; aşağıda belirtilen hususları siz değerli üyelerimizin dikkatine sunarız.

  1. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde, seçmen listesinde adı bulunan seyahat acentası adına toplantıya katılacak kişinin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi, merkez adresine ilişkin işletme belgesine sahip seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili olmasına bağlıdır. 
  2. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen siz değerli üyelerimizin; temsil ve ilzam yetkilerini gösterir belgeleri ile kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb. resmî belge) TÜRSAB görevlilerine ibraz etmeleri zorunludur. Bölge Temsil Kurulunun seçimlerinde temsil ve ilzam yetkilisinin bizzat oy kullanması mümkün olup temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan ortak, vekaletname ile atanmış kişi, karar defterinde yetkilendirilmiş kişi gibi temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan kişilerin seçme ve seçilme haklarını kullanmaları mümkün değildir.
  3. Adres değişikliği yapılması halinde, adres değişikliği işlemlerinin Bölge Temsil Kurulu seçimleri sırasında tamamlanarak yeni adrese ilişkin işletme belgesi henüz düzenlenmemiş olmasına karşın denetimi tamamlanmış ve sadece Bakanlık tarafından belgenin tesliminin bekleniyor olması halinde yeni adresin bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kullanılacaktır.
  4. Kuruluş işlemleri tamamlanarak işletme belgesi eline geçmemiş seyahat acentalarından, kuruluş denetimlerinin yapılmış, TÜRSAB’a karşı mali yükümlülüklerinin yerine getirmiş ve dosyası Bakanlıkta olanlar Bölge Temsil Kurulu Seçmen Listesine eklenerek seçme ve seçilme hakkını kullanabilecektir. 
  5. Seçmen listesine itirazlar, seçmen listesine ilişkin ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde yapılır. Seçmen Listeleri, seçimlerden önce kesinleşir. Seçim günü görevlilerce hazırlanmış listede ismi bulunan seyahat acentaları dışında bir seyahat acentasının seçimlere katılması mümkün değildir.
  6. Görevli Birlik personeli gizli oy açık sayım esasına göre seçimleri yürütür.
  7. Liste olarak seçime girecek olanların hazırlayacakları listelerin boyutları ve yapısı ile ilgili bir örnek seçim öncesinde bölgede duyurulur ve Birlik web sitesinde ilan edilir.
  8. Seyahat acentası merkez ve şube sayısı 200’ün (iki yüz) altındaki bölgelerde bir başkan ve dört asil üye ile 5 yedek üye, seyahat acentası merkez ve şube sayısı 200’ün (iki yüz) üzerindeki bölgelerde ise bir başkan ve altı asil üye ile 7 yedek üye seçimi yapılır.
  9. Bölge Temsil Kurulu Oluşumu Ve Çalışma Esasları’nın 8’inci maddesinin 5’inci fıkrasında düzenlenen seçim esasları aşağıdaki şekildedir:

Bölge Temsil Kurulları seçimleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Katılım ve Söz Hakkı

Seyahat acentalarının işletme belgelerinde yer alan merkez adreslerinin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu toplantılarına katılma ve toplantıda  görüşülen konularla ilgili söz hakkı vardır. Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanında bulunan seyahat acentası şubelerinin temsile yetkili yöneticilerinin de toplantılara katılma hakkı vardır. Ancak şube yöneticilerinin söz hakkı, seçme ve seçilme hakkı olan seyahat acentalarının konuşmalarından sonra toplantı yöneticisi tarafından takdiren kullandırılır.

b) Oy Kullanma Hakkı

Her seyahat acentasının işletme belgesinde yer alan merkez adresinin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı vardır. Her seyahat acentası için bir oy hakkı bulunur. Bir kişi birden fazla seyahat acentasını temsilen toplantıya katılabilir ve her seyahat acentası adına bir oy olmak üzere toplamda temsil ettiği seyahat acentası sayısı kadar oy kullanabilir.

c) Hazırun Listesinin Kapanması

Bölge Temsil Kurulu Seçimleri Seçmen Listesi’nde yer alan seyahat acentası adına toplantıya katılacak, seçme ve seçilme hakkını kullanacak temsil ve ilzama yetkili kişiler, seyahat acentası işletme belgesinde sahip olarak yer alan kişi/kişilik adına temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilmiş:

i. Güncel ve Geçerli Faaliyet Belgesi

ii. İmza Sirküleri

iii. Ticaret Sicil Gazetesi

asıllarını veya noterce onaylanmış suretlerini Birlik görevlilerine ibraz ederek Hazırun Listesini imzalarlar. Hazırun Listesi oylamanın bittiği açıklanana değin imzalanabilir. Seçimlere katılma hakkı sadece Hazırun Listesinde ismi bulunanlara aittir. Vekaletname veya muvafakatname ile seyahat acentası adına seçime katılma hakkı kullanılamaz.

NOT: Birlik kayıtlarında ve ilgili Ticaret sicil kaydında güncel bilgileri yer alan seyahat acentalarının  temsil ilzam yetkililerinin imza sirküleri ibraz etmeleri yeterlidir.    

ç) Adaylık

Seçimlere katılma hakkı bulunan her seyahat acentası temsilcisinin Bölge Temsil Kurulu başkanlığı veya üyeliğine aday olma hakkı vardır.

Bölge Temsil Kurulu Başkan veya üyeliği için aday olanların en geç seçim günü, oylamanın başlayacağı ana kadar aday olduklarını belirten bir dilekçeyi seçimleri yapmakla görevli TÜRSAB görevlilerine vermeleri gerekir. Bu dilekçede hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişilik adına temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının başkanlık, üyelik veya yedek üyeliklerden hangisi için olduğu belirtilmelidir.

Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi seyahat acentası adına yaptıklarını seçimleri yapmakla görevli Birlik görevlilerine verecekleri adaylık başvurusunda belirtmek zorundadır.

Seçimlere liste olarak birlikte katılacak olanlar, adaylıklarını belirten tek bir dilekçeyi birlikte imzalayarak da verebilir.

Mesleki veya benzeri mazeretleri nedeniyle Bölge Temsil Kurulu seçimlerine katılamayacak temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası temsilcilerinin aday olmaları mümkündür. Bu kişiler yukarıda yer alan ve katılım için gereken belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile adaylık başvurusunda bulunabilirler. Hazırunda yer almamalarına karşın bu kişiler de seçimde aday olarak yer alırlar.

d) Oylama

Oylama, gizli oy esasına göre gerçekleştirilir. Hazırun Listesinde yer alan kişiler; kimliğini TÜRSAB görevlilerine ibraz eder, oylama işlemi sonrasında oy kullandığına ilişkin hazırun listesini imzalarlar.

Oy verme işlemi, en çok bu maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen sayıda adayın isimlerinin yazılı olduğu bir kâğıdı veya basılı bir listeyi veyahut adayların isimlerini içeren pusulaları seçimle görevli olan Birlik personelinin vereceği zarfa koymak ve zarfı Birlik personeli gözetim ve denetimindeki sandık veya kutuya atmak suretiyle gerçekleşir.

Zarfa konulacak kâğıt, liste veya pusulalarda 1 (bir) başkan adayının ve Bölge Temsil Kurulu üye sayısı kadar asil ve başkan dahil üye sayısı kadar yedek adayın isimleri ve temsil ettikleri seyahat acentasının unvanı yer almalıdır.

İlan edilen seçim saatinin tamamlanması veya Hazırun Listesinde yer alan her seyahat acentası temsilcisinin oy kullandığının tespit edilmesi ile oy verme işlemi sona erer.

e) Sayım ve sonuçların ilânı

Oy verme işleminin tamamlanması ile sayım işlemine geçilir. Sayım Birlik görevlilerince gerçekleştirilir. Hazırunda yer alan herkes sayımı izleyebilir.

Sayım, Hazırun Listesinde yer alan oy kullananları gösteren imza sayısı ile zarf sayısının karşılaştırılması ile başlar. Zarf sayısının imza sayısından fazla olması halinde zarflardan biri çekilip açılmadan imha edilir.

TÜRSAB görevlilerince verilen biçim ve renkte olmayan, TÜRSAB mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde imza, yazı gibi herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.

Zarflar açılıp çıkan pusulalar tasnif edilir. Aşağıdaki hallerde zarftan çıkan pusulalar iptal edilir:

i. Bütünlüğü bozulmuş şekilde yırtık olan,

ii. Birden çok başkan adayının veya Bölge Temsil Kurulu üye sayısından fazla sayıda adayın adını içeren pusulalar,

iii. Aday olmayan seyahat acentası temsilcilerine verilmiş oylar,

iv. Oyu kimin verdiğini gösteren işaret bulunan oylar,

v. Kime verildiği belli olmayan oylar.

Ancak, başkan adayına ilişkin geçersiz oy veya herhangi bir üye adayına ilişkin geçersiz oy aynı zarftaki diğer adaylara verilen geçerli oyları geçersiz kılmaz.

Seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve dileyen adaylara tutanağın bir sureti verilerek seçim tamamlanır.

f) İtiraz

Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar seçimi takip eden 3’üncü iş günü akşamına kadar Birlik Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz hakkı adaylara aittir. İtiraz eden, itiraz ettiği hususu açıkça belirten bir dilekçe ile itirazını yapar. İtirazlar, Birlik Yönetim Kurulu’nca en geç 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılır.

Seçim sonuçları seçimi takip eden gün “kesin olmayan seçim sonucu” olarak, itiraz süreçlerinin tamamlanması sonrasında ise “kesin seçim sonucu” olarak Birlik web sayfasında ilân edilir ve seçimde kazananlara yazılı olarak bildirilir.

  1. Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğin 14’üncü maddesi “…Seçim tarihinin ilan edildiği gün itibarıyla, kurulun faaliyet alanı içerisinde merkez işletme belgesine sahip her seyahat acentası, sahibi veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından oy kullanmak suretiyle temsil edilir…” hükmü gereğince şube adresine ilişkin işletme belgesine sahip seyahat acentaları yetkililerinin, seçimlerde seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar kapsamında Seçim Gündemli Bölge Temsil Kurulu Seçimlerine katılım sağlamanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.