TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞiL ANAHTAR

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞiL ANAHTAR
HG Editör
Posted on Kasım 17, 2022, 10:16 am
4 mins

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başkanı ve Eski Turizm Bakanı Prof. Dr. Abdulkadir ATEŞ, Turizmde sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlayan ve gün geçtikçe tüm dünyada önemi artan Yeşil Anahtar projesi hakkında, Hotel Gazetesi’ne bir değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Abdulkadir ATEŞ

Yeşil Anahtar programı, çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin minimuma indirilmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir. 1994 yılında Danimarka’da uygulanmaya başlanan program, UNEP ve UNWTO tarafından tanınmaktadır. Yeşil Anahtar programı FEE (Foundation for Environmental Education)’nin temsilcisi olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde 2011 yılında yürütülmeye başlanan bu program kapsamında, başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere çevre yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele konularını içeren 13 ana başlıkta oteller ve hosteller için 150, küçük konaklama tesisleri için 134, restoranlar için 129, kamp alanları ve tatil parkları için 146, konferans merkezleri için 135, turistik cazibe merkezleri için de 137 kriterde yeterli olan tesislere Yeşil Anahtar ödülü verilerek çevrenin korunması teşvik edilirken sürdürülebilir turizme katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2012 yılında 4 olan ödüllü tesis sayısı 2022 yılında 116’ya yükselmiştir. Bugün, 60 ülkede 3.700 tesis Yeşil Anahtar ödülüne sahiptir.

Uluslararası Yeşil Anahtar ödülünün tesislere pek çok katkısı bulunmaktadır. Yeşil Anahtar çevrenin korunması odaklı bir program olup, işletmenin kendi asli işlevi yoğunluğunda, çevreye olan duyarlılığın önemini hatırlatmakta ve aynı zamanda, çevrenin etkilenmesine neden olan olumsuz etkilerinin de azalmasına yardımcı olmaktadır. Doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve tasarruflar konusunda işletme sahibi, misafirler, personel, tedarikçi firmalar ve yerel halkın bilgi sahibi olmasını sağlayarak, çevre bilincinin artmasına ve sürdürülebilir kalkınma için eğitime destek verilmesine yardımcı olur.
Sürdürülebilir turizm ile, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltarak günümüz ve gelecekteki turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde devamlılığını sağlamaktadır. Tesisler çevreye duyarlı faaliyet gösterdiğini uluslararası bir ödül ile belgelendirmiş olup, kalitesini ve bilinirliğini arttırır. Çevre konulu etiketler, misafirler nezdinde takdir edilmekte ve tesise karşı bir güven oluşmasını sağlamaktadır. Sayısı her geçen gün artmakta olan çevreye duyarlı insanların, uluslararası eko etikete sahip konaklama tesislerini tercih edecekleri bir gerçektir. Bu hususta Yeşil Anahtar Ödülü tesislere pazarlamada avantaj sağlamaktadır. Su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik politikalar uygulayarak, turizm işletmelerinde maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

https://hotelrunner.com/tr/ozellikler/otel-yonetim-sistemi?pk_campaign=hotel-gzt
Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.