Eşitlik noktasından çok uzağız

Eşitlik noktasından çok uzağız Pelin ERHAN / Otel2000 Kavaklıdere Hotel Genel Müdürü / ATİD Denetim Kurulu Üyesi / Mutlu Kafa Kurucu Ortak
Hotel Gazetesi
Posted on Mart 08, 2022, 9:43 am
8 mins

Pelin ERHAN / Otel2000 Kavaklıdere Hotel Genel Müdürü / ATİD Denetim Kurulu Üyesi / Mutlu Kafa Kurucu Ortak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, Turizm Sektörüne yön veren kadınlara bu özel günün kendileri için anlamını, önemini ve duygularını sorduk. Aldığımız yanıtlar ve görüşler gösterdi ki, en çok Turizmi etkileyen onca krize rağmen, hala Türkiye’nin lokomotif sektörü Turizm ise bunu her kademesinde çalışan turizm kadınlarına borçluyuz. İşte Turizm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsunmesajları

Eşitlik noktasından çok uzağız

Pelin ERHAN / Otel2000 Kavaklıdere Hotel Genel Müdürü / ATİD Denetim Kurulu Üyesi / Mutlu Kafa Kurucu Ortak

18 yıldır turizm sektöründe olan, üreten ve üretmeye her gün devam eden bir kadın olarak en büyük dileğim ve çabam daha çok kadının farklı farklı sektörde faaliyet göstermesidir. Hepimizin bildiği üzere kadın nüfusu hemen hemen dünya nüfusunun yarısına yakınını oluşturmakta. Kadın nüfusunun çalışan kesimi ise kurumsal hayatta ayrımcılığa uğramakta ve hak ettiği haklara ulaşamamakta. Sanayi devriminden sonra kadın emeği ücretlendirilmeye başlanmış ve ücretli işçi olarak çalışma hayatına girmiş. Kadınlar çalışma hayatına girmeleriyle birlikte, aile içerisinde özgürleşirken, iş ortamında karşılaştıkları ayrımcı uygulamalardan dolayı çeşitli sorunlar yaşamaya başlamışlar. Bunlardan en çok bilinenlerinden birisi de 1857 yılında New Yorklu dokuma işçisi kadınların eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile başlayan ve bu önemli günü 8 Mart’ı tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir güne dönüştüren mücadele sürecidir.

Kadınların mücadelesi halen bu yüzyılda da devam etmektedir. Son yıllarda okullarda bile “Cinsiyet Eşitliği” kavramı bolca işlense de; reklamlarda, mesleklerde bile kalıplaşmış cinsiyetler yıkılmaya gayret edilse de eşitlik noktasından çok uzağız. Hiç “cam tavan” ifadesi ile karşılaştınız mı? İş yaşamında kadınların başarı ve becerilerine rağmen engellenmesi, literatürde “cam tavan” kavramı olarak adlandırılmaktadır. “Cam tavan”, iş hayatında üstün bir ırk ya da cinsiyetin kariyer basamaklarını çıkarken açıkça ifade edilemeyen nedenlerden dolayı görünmez bariyerlerle karşılaşması anlamına gelen bir metafor olarak kullanılmaktadır. İlk kez 1986 yılında Wall Street Journal tarafından kaleme alınan bu ifade; erkeğin çalışıp para kazanan, kadının ise çocuk ve ev işleriyle uğraşan cinsiyetler olarak kabul edildiği ataerkil toplumlarda daha da gözle görülür bir haldedir.

Her zaman derim ki; bizim sektörümüzde kadınlar olmazsa olmaz. Kadın gözü bambaşka; işe mutlaka estetik ve zevk katar, her olaya farklı açıdan detaylı yaklaşır. Otellerde de bu çok önemlidir. Ayrıca, birçok akademik çalışma kadınların şirketin değerini ve imajını doğrudan pozitif yönde etkilediğini ispatlamaktadır. Sektörümüzün çalışma saatlerinden dolayı üst düzey görevlerde genellikle erkekler tercih ediliyor. Kadın istihdamının en çok tercih edildiği departman kat hizmetleri; daha sonra da servis ve misafir ilişkileri geliyor. İşveren hem hizmet kalitesini hem de müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, çalışanların davranış ve görünümlerine önem vermektedir. Özellikle kadın işçilerin işe alınma sürecinde ve hangi departmanda çalışılacağının belirlenmesi noktasında fiziksel görünüş gibi cinsiyetlendirilmiş özellikler belirleyici olmaktadır. Bu çok yanlış olsa da maalesef bir sürü işveren dış görünüşe eğitimden daha çok önem vermekte. Başka bir konu ise; evli kadınlara iş görüşmesinde hemen hemen ilk sorulan soru “çocuk düşünüyor musunuz?” İşveren uzun süre vereceği izinleri düşünmekte, çalışanın ise bu konuda kafası karışmakta ve sonuç olarak genelde erkek aday tercih edilmektedir.

TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) Başkanı Müberra Eresin 2021 yılında bir konuşmasında; kadınların dünya turizmdeki iş gücünün yüzde 54’ünü oluşturduğuna değindi. Ayrıca Türkiye’de turizmde bu oranın yüzde 33 olduğunu ve turizmdeki istihdamın en büyük bölümünü oluşturan konaklamada kadınların oranının yüzde 35,6 olduğunu belirtti. Hedeflerinin bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkartmak olduğunu da ekledi. Konaklama sektöründe kadınlar; yönetim pozisyonlarının yüzde 40’ından azını, genel yönetim rollerinin yüzde 20’sinden azını ve yönetim kurulu pozisyonlarının yüzde 8’inden daha azını elinde tutuyorlarmış. Kadın istihdamı yüksek olmasına rağmen, istihdam alanları çoğunlukla alt kademelerde. Dahası, kadınların ortalama ücreti erkeklerden daha düşük. Ulusal düzeyde, cinsiyete duyarlı ve eşitlikçi politikalar etkin bir şekilde uygulandıklarında, turizm sektöründe kadınların ekonomik güçlenmesi, dolayısıyla sektörel güçlenme sağlanması en büyük temenni. Esnek çalışma sistemiyle ilgili gereken yasal düzenlemelerin yapılması halinde sektördeki kadın istihdamının yüzde 20 artacağı ise genel bir görüş. Yöneticilik yaptığım oteli ele alırsak üçte birimiz kadın çalışan. Bu oran Türkiye ortalaması ile hemen hemen aynı. Bu oranın artması ve kadınların üst düzey görevlerde istihdam edilmesi en büyük dileğim. Her zaman hedefim bu konuda ileriki zamanlarda detaylı ve sektöre katkı sağlayacak çalışmalar yapmak. Son olarak tam 88 yıl önce, 1934 yılında kadınlara seçme seçilme hakkı vererek tüm dünyaya öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk’e bir kere daha saygı ve minnetimi sunmak isterim.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.