“Yaşamak için güzel bir yer, ziyaret etmek için de güzel bir yerdir”

“Yaşamak için güzel bir yer, ziyaret etmek için de güzel bir yerdir”
DR.Şule KIYCI
Posted on Temmuz 20, 2020, 3:33 pm
10 mins

Zonguldak, Karadeniz’in onca doğal güzellikleri ve insanoğlunun son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğu bolca yeşil alan ve ormana sahipken, bu özelliğini yeterince duyuramamış, dolayısıyla da turizmden hak ettiği payı alamamış kentlerinden biri. Ancak birkaç turizm Akademisyeni bir araya gelerek, bu konuda bir sinerji oluşturup, çalışma başlattılar. Onlardan biri de Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Şule Kıycı.

Dr. Kıycı, bir turizm akademisyeni gözüyle, memleketi Zonguldak’ın mevcut turizm potansiyelini harekete geçirmek için neler yapılması gerektiğini kaleme aldı.

ZONGULDAK’TA TURİZM

Kuruluş çalışmaları 2019 yılına uzanan Zonguldaklı turizmciler grubu 2020 yılında Muhammet Murat Cuntay ve Muhammet Kesgin’in çabalarıyla organize olarak bir araya gelen ve faaliyetlerini gönüllülük esasına dayalı olarak aralıksız devam ettiren bir grup olarak güzel bir sinerji yakalamıştır. Zonguldak ve tüm ilçelerinden gönüllü sektör temsilcileri, akademisyenler ile birlikte Zonguldaklı olup şehir dışında yaşayan hatta ülke dışında ikamet eden hemşehrilerimiz ve yolu bir şekilde Zonguldak ile kesişmiş sevdalılar ile hep birlikte hareket etmekteyiz. Bu grubun amacı Zonguldak ve ilçelerinin turizm potansiyelini ortaya koyarak fikir üretmek, bunları kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile paylaşarak projelendirmek ve en nihayetinde hayata geçirilebilmesi için yapılabileceklere destek vermektir.

Neden Turizm?

Turizm, önemli bir gelir kaynağıdır. Milli gelir içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Her bir turist gittiği ülkede ya da şehirde yiyecek-içecek ve konaklama gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için para harcamaktadır. Bacasız sanayi olarak da ifade edilen turizm sektörünün önemi buradan kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten; turizmin bölgeye ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve ekolojik etkileri de söz konusudur.

Ekonomik etkileri; hızla büyüyen bir sektör olması ve gün geçtikçe farklı ülke ya da şehirleri ziyaret eden turist sayısının artması ve bu grupların yaptıkları harcamalar ile bölgeyi ziyaret eden turistlere hizmet etmek amacıyla istihdam edilen çalışan nüfusun artmasına katkı sağlamasıdır.

Politik etkileri; ülkelerin ya da şehirlerin birbirlerini tanımasına ve ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasıdır. Bunun yanında vatandaşların yurt dışı turizm faaliyetlerine katılırken sıklıkla sosyal, ekonomik ve politik ilişkileri güçlü ülkeleri tercih etmesi de göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur (vizesiz ülkelerin öncelikli tercih edilmesi gibi).

Sosyo-kültürel etkileri; turizm kültürler arası etkileşimi sağlayan ve hızlandıran sosyal bir olaydır. Turist gittiği turistik bölgeyi hem etkiler hem de bölgeden etkilenir. Fuar, festival gibi organizasyonlarla binlerce insan her yıl farklı bölgelere giderek o bölgeleri tanımaya çalışır ve tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Bunun yanında; yerel halkı sosyalleşmeye ve yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektedir.

Ekolojik etkisi ise; çevreye saygı bilincini geliştirmektedir. Çünkü ham madde özellikle kendi bölgemizde doğadır. Bu kapsamda ilk akla gelen kavram Eko-turizmdir. Eko-turizm; çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma alternatiflerinin geliştirilmesi ve tüm yerel halkın kültürlerini yok etmeden, turizm faaliyetlerinden en yüksek düzeyde faydalanması olarak ifade edilmektedir.

Peki bu noktada biz neler yapabiliriz?

Nasıl bir yol izlemeliyiz?

“Yaşamak için güzel bir yer, ziyaret etmek için de güzel bir yerdir” önermesini ortaya koyan sevgili hemşehrimiz Dr. Muhammet Kesgin’in bahsettiği mevzuyu nasıl hayata geçireceğiz.

  1. Zonguldak ve ilçelerinin turizm potansiyelinin ortaya konulması.
  2. Yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler verilmesi.
  3. Hedef kitlenin belirlenmesi (turizm faaliyetlerinde hitap ettiğimiz kitlenin kimlerden oluştuğu)
  4. Hedef kitleye yönelik ürünlerin geliştirilmesi.
  5. Zonguldak ve ilçelerinin (şehrin) pazarlaması.

Öncelikle Zonguldak’taki güzelliklerin burada yaşayan insanlar olarak bizlerin bir farkına varması gerekir. Zonguldak ve ilçelerinde turizm potansiyeli olan mekanların bir listesi çıkartılmalıdır. Gerçekte bununla ilgili çalışmalar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleriyle il ve ilçeler bazında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan faydalanarak, mekanların turizme kazandırılması için alt yapı çalışmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Tuvalet ihtiyacını giderecek mekanların yapılması, araba park alanlarının düzenlenmesi, turizm bilgi ofislerinin oluşturulması, yön levhaları gibi bilgilendirici unsurların yerleştirilmesi vb. eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmalar yürütülürken yerel halk eğitimlerle desteklenmelidir. Bu eğitimler turiste bakış açısını, misafirperverliği, turiste nasıl davranılması gerektiğini, ürünlerin nasıl fiyatlandırılması gerektiği vb. konularını kapsamalıdır. Bizim hedef kitlemiz kimlerden oluşuyor, bunu tespit etmemiz lazım. Yerli turist mi? Yabancı turist mi? Bu turist grubunun beklentisi nedir? Bölge olarak karşılayabilecek imkanlarımız var mı? Örneğin hedef kitlemiz yabancı turistler olsun. İlimize gelen yabancı turistler için acaba kaçımız yabancı dilde iletişim kurabilir? Sonuç olarak; hedef kitle belirleme süreci çok önemli!!! Hitap edeceğimiz kitleyi belirledikten sonra sıra; ürünlerimizi tespit etmeye ve bu ürünleri bizi ziyaret etmek amacıyla gelmiş turistlerin hoşuna gidecek şekilde sunmaya gelmiştir. Turizm sektöründe ürünler tespit edilirken öncelik ihtiyaçları karşılamaktır. Fakat maddi gücü nispeten olan insanların turizm faaliyetlerine katıldığını düşünecek olursak; bu ihtiyaçları hem karşılamamız hem de karşılarkenki sunumlarımız son derece önemlidir. Örneğin; turistlerin, ziyaretleri esnasında yemek yeme ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bu ihtiyaçlarını giderirken sıradan, özensiz bir hizmet sunmamalıyız. Turizm söz konusu olunca sunulacak yemeğin özellikleri, sunum esnasındaki tamamlayıcıları, sunum şekli ve sunarkenki hizmet ekstra önemli olup; turistin her zaman tükettiği yemekten farklı ve cezbedici olmalıdır. Örneğin; bölgemizde sunulmakta olan tereyağında kavrulmuş cevizli keşli eriştenin yöresel bakır bir kapta sunulması gibi… Sunulacak ürün kapsamında; bölgenin tanıtımı için son derece önemli festival vb. organizasyonların düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Şehir pazarlaması; yatırımcı, ziyaretçi, yeni yerleşimci ve halkı memnun etmek amacıyla bu grupların istek ve beklentilerine cevap verecek şehir imkanları oluşturarak şehrin cazibesini ve değerini artırma çabaları olarak ifade edilmektedir (Apaydın, 2014:3). Sağlıklı bir şehir pazarlama programı yapabilmek için öncelikle şehrin bir durum analizi yapılmalıdır. Durum analizi ile şehrin güçlü, zayıf yanları ve şehir tarafından değerlendirilebilecek fırsatlar tespit edilmelidir. Şehrin farklılıkları ortaya konarak doğal güzellikleri, tarihi dokusu, yerel ürünleri, konaklama ve eğlence tesisleri ile yöresel yemekleri vurgulanmalıdır.

Zonguldak ve ilçelerinin ihtiyacı olan yegane şey “Markalaşma’dır”. Bunu da hep birlikte başarabiliriz.

Paylaşmak Güzeldir
DR.Şule KIYCI
Dr. Şule Kıycı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO Kıycı, 1980’de Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamlamıştır. 2002 yılında Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Altı sene Mersin HiltonSA otelinde çalışmıştır. 2010 yılında “Bir imaj çeşidi olarak destinasyon imajı ve turizmde destinasyon imajının ölçülmesi” adlı teziyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ABD. yüksek Lisanstan mezun olmuştur. 2019 yılında “ Turist Yenilikçiliği ve algılanan riskin, yenilik algısı ve turistlerin yenilikçi otel tercihlerine etkisi üzerine bir uygulama” adlı teziyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme ABD.’nda doktorasını tamamlamıştır. 2009 yılından beri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.