“KENTİMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”

“KENTİMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”
HG Editör
Posted on Ekim 16, 2023, 1:42 am
16 mins

TÜMBİKON Başkanı, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “İlimizin turizm potansiyeli oldukça büyük olmasına rağmen bu potansiyel maalesef kullanılamamaktadır. Kentimizin bu büyük potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtmak için bu kentin bir milletvekili olarak var gücümle çalışacağım.” dedi.

2014 yılında, bürokrat ve iş insanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelmesiyle kurulan, toplumsal konulara odaklanarak bölgesel ve ulusal kalkınmayı desteklemek adına eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal ve kültürel ilişkiler, iletişim alanlarında çeşitli çalışmalar yürüten TÜMBİKON’un Yönetim Kurulu Başkanı, 28.Dönem Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile, hem kurumu tanıtmak, hem de çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla bir röportaj yaptık. 

HG: TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) olarak 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren bir kurumun başkanısınız. TÜMBİKON’un yapısı ve kuruluş amaçlarını sizden öğrenebilir miyiz?

“SOSYAL KONULARDA FARKINDALIK YARATIYORUZ”

CA: Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu, 2014 yılında gönüllülük esasıyla bürokrat ve iş insanlarının bir araya gelerek toplumun refahına katkı sağlama amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. TÜMBİKON Türkiye’nin her bölgesinden çeşitli dernek ve federasyonlar ile ülkemiz adına kapsayıcı ve destekleyici faaliyetler ile katma değer yaratmayı kendisine vizyon edinmiştir. TÜMBİKON ayrıca, Türkiye’nin 7 bölgesini kapsayacak projelerle sosyal konularda farkındalık yaratarak, yerel, ulusal veya uluslararası kalkınmayı desteklemektedir.

HG: Türkiye genelinde 50’nin üstünde derneğin bağlı olduğu bir konfederasyon olarak, Türkiye’nin 7 bölgesini de kapsayacak şekilde projeler ürettiğinizi biliyoruz. Toplumsal konuları ele alan sivil toplum kuruluşu, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak adına eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim alanlarında yapılan hayata geçirilmiş önemli projelerinizden bahseder misiniz?

“AMAÇ BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK”

CA: TÜMBİKON olarak gerçekleştirdiğimiz Göç, Ekonomi, Kültür Sanat, Sağlık, Spor Hukuku Zirveleri, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi, STK Zirvesi, İletişim Zirvesi, Gastronomi Zirvesi, Aile Turizmi Zirvesi, Enerji Zirvesi, Uluslararası Karadeniz Zirvelerinde özellikle toplumsal konuları önceledik. Ayrıca bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak adına eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler alanlarında çalışmalarımızı var gücümüzle ve hızlı aksiyonlar alarak sürdürmekteyiz.

HG: Milletvekili seçildiğiniz Karabük, özellikle doğduğunuz ilçesi Yenice, ormanlarıyla anılan bir bölge. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak orman köylülerinin sorunlarının araştırılması, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdiniz. Orman köylülerinin sorunları nelerdir ve bu sorunların çözümü için neler yapılabilir?

ORMAN KÖYLÜLERİMİZ KADERİYLE BAŞBAŞA BIRAKILMIŞ

CA: Karabük ilimiz Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip ili, yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından da birinci sırada yer almaktadır. Anayasa’sında ormanlar ve orman köylüsü ile ilgili bu kadar detay bulunan tek ülke Türkiye’dir. Fakat maalesef orman köylülerimiz kaderleriyle baş başa bırakılmış durumda. Orman köylüsü: bulunduğu ormandaki ağaçlandırmada, bakım işlerinde ve üretimde en temel iş gücü kaynağı, orman yangınları karşısındaki en önemli destek gücü, ormanda yetişen odun dışı ürünlerin ekonomiye kazandırılmasındaki kilit kişilerdir. Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle orman üretimi primleri teşvikler ve taban birim fiyatlarının düşük olması ve taban fiyatlarının düşük olması, benzin ve mazot fiyatlarına yapılan fahiş zamlar sonucunda orman köylüsü kar elde etmekten öte masraflarını dahi karşılayamaz bir noktaya gelmiştir. Orman köylüsü adeta müteahhitlerin işçisi haline getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler orman köylüsünün gelirini artırmaya yönelik olması gerekirken gelinen nokta yüklenici ve taşeronun daha fazla kar elde etmesine yönelik olduğu görülmektedir. Bu uygulamalardan vazgeçilerek orman köylüsünün hak ettiğini alabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Orman köylülerine önemli bir gelir getiren kesim ücretlerinin yeterli olmadığı, kesim ücretlerinin daha üst seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Son yıllarda kadastro çalışmaları yapılan bu köylerde çalışmaların aksamasının sebebi, mevzuat gereği bu arazilerin çoğunlukla hazine adına tespit ve tescil edilmesinden doğan karışıklıklar ile arazi ölçmelerinde karşılaşılan diğer güçlüklerdir. Bu açıdan kurulacak olan araştırma komisyonuyla orman köylülerimizin sorunları hızlı bir şekilde araştırılmalı ve çözüm önerileri bir an önce tespit edilerek orman köylülerini yeniden ayağa kaldıracak politikalar üretilmelidir. Verdiğimiz önerge bölgede büyük bir yankı uyandırdı ve özellikle orman köylüleri tarafından sonuna kadar desteklendiği ifade edildi. Orman köylülerimizin sorunları çözülünce dek konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

HP KARABÜK MİLLETVEKİLİ VE TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ CEVDET AKAY, KARABÜK’TEKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. İL GENELİNİ ADIM ADIM DOLAŞARAK ESNAFLA VE KÖYLÜLERLE YAKIN TEMAS KURAN MİLLETVEKİLİ AKAY, TÜM KESİMLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR. (YASİN ERDEM/KARABÜK-İHA)

HG: Karabük sadece ormanlarıyla değil, ağır sanayisiyle ülkenin en önde gelen kentleri arasında. Hem orman sanayi, hem de ağır sanayisini düşünürsek, bu avantajlar bölge halkına gerektiği kadar yansıyor mu?

“BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLMAMIZ GEREKİRKEN…”

CA: Bir ülkenin bağımsızlığının temeli, kuşkusuz ekonomik gücüdür. Bu güce sahip olmaksa üretimin ve sanayinin geliştirilmesinden geçmektedir. Bölgeler arası farklılıkların yok edilerek ekonomik açıdan gelişmişliğin ve kalkınmışlığın sağlanabilmesinde sanayi sektörü en etkili unsurlar arasında yerini almaktadır. Bu sebepten dolayı ülke ekonomisini kalkındırma yolunun sanayi işletmelerini artırmaktan geçtiğini, üretmenin değerinin devletin bağımsızlığıyla ilişkili olduğunu bilmesi önem arz etmektedir. Gerek orman sanayimiz gerekse ağır sanayimizle bölgenin parlayan yıldızı olmak için en büyük adaydır. Fakat bu durum ne yazık ki kent sakinlerine yansımamış, bu da kentimizin ileriye gitmesini engellemiştir. Zengin ve müreffeh bir yaşam sürmesi gereken hemşehrilerimiz maalesef büyük bir yoksulluk çekmektedir. Bu durumun kökeninde de mevcut iktidarın ideolojisi yatmaktadır. Sermayeyi seven, işçiyi dışlayan bu anlayış yüzünden maalesef kent sakinleri hak ettiği payı alamamakta, bundan dolayı da kentimizin yaraları iyileşememektedir. Bu durumu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışacağız.

HG: Bir sanayi kenti olmasının olumsuz yönleri de var mı? Örneğin Karabük’ün göç alma durumu nasıl? Bölgenin en eski yerleşim yeri Safranbolu olmasına rağmen, 1937 yılında temeli atılan ve Demir Çelik Fabrikası ile birlikte kurulan küçük bir yerleşim yeri iken tüm bölgedeki şehirleri geçip İl oldu. Bu büyüme aynı hızla devam ediyor mu?

“KENTİMİZ SOSYAL ADALET OLGUSUYLA DAHA MÜREFFEH OLACAK!”

CA: Sanayileşme kentsel kalkınmanın ve gelişmenin hızlandırıcı unsurunu oluşturmaktadır. Kentleşmenin sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümleri içinde barındıran bütüncül bir süreç olduğunu görmeliyiz. Kentleşme, kent sakinleri için cazip merkezler halini alırken diğer yandan da toplumsal ve ekonomik anlamda önemli değişimlere yol açmaktadır. Bu açıdan da sanayileşme, kent sakinleri için cazip merkezler haline geldiğini söylemek mümkün. Kentimizdeki sanayinin daha da büyümesiyle birlikte kentimizin büyümesi sürecek, bu büyümenin kent sakinlerine yansımasıyla da sosyal adalet olgusuyla kentimiz daha müreffeh bir kent olacaktır.

HG: Hotel Gazetesi olarak biz turizm sektörüne hitap eden ve sektörün sesi olan bir yayın organıyız. Karabük’ü turizm açısından nasıl değerlendirirsiniz? Potansiyel var mı, yeteri kadar değerlendirilebiliyor mu? Bu konuda projeleriniz var mı?

“KENTİMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”

CA: İlimiz sınırları içinde 3 adet Tabiat Parkı ve 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır. Kentimizin dört bir yanında yer alan eşsiz güzelliklere sahip Sorkun Yaylası, Ulu Yayla, Sarıçiçek Yaylası ve Boduroğlu Yaylası şehrimizin doğasını yerli ve yabancı misafirlerimize sunmaktadır. Şehrimizin yine çeşitli bölgelerinde yer alan tarihi milyonlarca yıllara dayanan tarihin emaneti Hadrianapolis Antik Kenti, Asar Kalesi, Safranbolu Kalesi, Bulak Mağarası; Tokatlı Kanyonu, Şeker Kanyonu; Tokatlı Köprüsü ve Taşköprü misafirlerimizi beklemektedir. Ayrıca kentimizde yer alan tarihi ibadethaneler Ulu Cami, Eski Cami, Köprülü Mehmet Paşa Cami, Hidayetullah Cami, Taş Minare Cami, Dağdelen Cami, İzzet Mehmet Paşa Cami, Akçasu Cami, Küre-i Hadit Cami kentimizde mutlaka gezilmesi gereken diğer noktalardır. İlimizin turizm potansiyeli oldukça büyük olmasına rağmen bu potansiyel maalesef kullanılamamaktadır. Kentimizin bu büyük potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtmak için bu kentin bir milletvekili olarak var gücümle çalışacağım.

Cevdet Akay Kimdir?

İlk ve ortaokulu öğrenimini Karabük’ün Yenice ilçesinde, liseyi parasız yatılı öğrenci olarak İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde okudu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda “Uluslararası Vergilendirme Sorunları ve Türk Vergi Sistemi Açısından Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi” konulu teziyle tamamladı.

Meslek hayatına Şekerbank Genel Müdürlüğü’nde Mali Tahlil Uzmanı olarak başladı. Şekerbank’ta müfettiş; Sümerbank, Toprakbank, Tekstilbank gibi bankalarda ve finans kuruluşlarında Şube Müdürlüğü, Krediler Grup Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak çalıştı. Ayrıca kurucusu olduğu demir- çelik, akaryakıt, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Kabataş Derneği ve Devlet Denetim Elamanları Derneği üyesi olan Akay sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmiş Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV), İstanbul Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED), Marmara Dernekler Federasyonu (MADEFE) Genel Başkanlık görevlerini yürütmüştür.

Adayların ön seçimle belirlendiği 2015 seçimlerinde Karabük 1.Sıra Milletvekili Adayı oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde 28.Dönem Karabük Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Akay, bir kız çocuğu babasıdır.

Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.