Selametle…

Kültür, cinsiyet, kişilik bozuklukları, demokrasi, sosyal eşitlik ve adalet, azınlık

Billahi dinlemiyoruz!

Bildiğinden mesul olursun.  Ankara ‘da “dinleme” görevindeki 10.000 kulağın mesuliyetini düşündüğümde gözümde